Om GOV

GOV är namnet på det datorprogram som ligger bakom valsystemet. Gov är byggt på fri och öppen programvara.

 

 

Vi valde namnet Gov för att:

  1. Det finns många programvaror för valsystem. Vi behöver kunna skilja på dem.
  2. Det är kort och lätt att minnas.
  3. Vi vill ha något på engelska för att så många som möjligt ska kunna ta till sig och vidareutveckla programmet.
  4. Det handlar om att styra, vilket är grundbetydelsen av governement.
  5. Låt oss kalla det Good Online Voting.

Gov är skrivet i Perl och byggt på RDF-base som är ett ramverk utvecklat av Jonas. Programvaran går att ladda ned via ett git-arkiv.

Jonas har motiverat sina val vid utveckling med:

  • att vi så snart som möjligt får ett system som kan fungera för att visa hur vi tänkt att DD kommer att fungera i praktiken. Då menar jag inte ett färdigt eller perfekt system, utan bara något som gör att många som tittar på det ser potentialen, när de inte gjorde det innan.
  • att vi får något som fungerar internt, både för att effektivisera vår organisation, och för att få erfarenhet av hur DD fungerar i praktiken och vad som behöver förbättras.
  • att systemet hjälper partiet att växa och få fler medlemmar och därmed fler programmerare.
  • att vi slutligen innan nästa val får ett system som kommer att fungera på riktigt i beslutande församlingar.

Diskussioner om utveckling av valsystem hålls i FB-gruppen GOV.

 

π