Omröstningsområden

Område Medlemmar Omröstningar
DD Riks Interna omröstningar för Direktdemokraterna där enbart partimedlemmar har rösträtt. Det redovisade antalet medlemmar här visar hur många partimedlemmar som någon gång varit inne och röstat här. 162 164
GOV Programmering 55 2

π