DD Riks

Interna omröstningar för Direktdemokraterna där enbart partimedlemmar har rösträtt.

Det redovisade antalet medlemmar här visar hur många partimedlemmar som någon gång varit inne och röstat här.
Administratörer: Jonas Liljegren / Thomas Larsson / jesperek / nils.sjoqvist / styrelsen

Pågående omröstningarAvslutade omröstningarAvbrutna omröstningar

Inte röstat
Omröstning Avslutas Delegaters röst
Val av 3 Moderatorer inf Thomas Larsson has voted for you
Val av 3 Regelskötare inf Thomas Larsson has voted for you
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar? inf Thomas Larsson has voted for you
Val av 3 Valförrättare inf Thomas Larsson has voted for you
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? inf Thomas Larsson has voted for you
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? inf Thomas Larsson has voted for you

π