DD Riks

Interna omröstningar för Direktdemokraterna där enbart partimedlemmar har rösträtt.

Det redovisade antalet medlemmar här visar hur många partimedlemmar som någon gång varit inne och röstat här.
Administratörer: Anders Ek / Anders Lönnfält / Jonas Liljegren / Magnus Gustavsson / Thomas Larsson

Pågående omröstningarAvslutade omröstningarAvbrutna omröstningar

Inte röstat
Omröstning Avslutas Delegaters röst
Stadgar: §Upplösning inf
Stadgar: §Stadgar och Reglemente inf
Stadgar: §Verksamhet inf
Stadgar: §Styrelse inf
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? inf
Val till Regelskötare inf
Val av Valförättare inf
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? inf
Stadgar: §Syfte inf
Personval till Kontaktpersoner inf
Val av Talespersoner inf
Stadgar: §Medlemsmöte inf
Stadgar: §Medlemskap inf
HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BESLUTANDE FÖRSAMLINGAR? inf

π