DD Riks

Interna omröstningar för Direktdemokraterna där enbart partimedlemmar har rösträtt.

Det redovisade antalet medlemmar här visar hur många partimedlemmar som någon gång varit inne och röstat här.
Administratörer: Anders Lönnfält / Jonas Liljegren / Magnus Gustavsson / Thomas Larsson / jesperek

Pågående omröstningarAvslutade omröstningarAvbrutna omröstningar

Inte röstat
Omröstning Avslutas Delegaters röst
Val av Styrelseledamöter 2:2 2019 2019-07-02 21.59
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? inf
Val till Regelskötare inf
Val av Valförättare inf
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? inf
Personval till Kontaktpersoner inf
Val av Talespersoner inf
HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BESLUTANDE FÖRSAMLINGAR? inf
Val av Regelskötare inf
Val av medlemsansvariga inf

π