DD Riks

Interna omröstningar för Direktdemokraterna där enbart partimedlemmar har rösträtt.

Det redovisade antalet medlemmar här visar hur många partimedlemmar som någon gång varit inne och röstat här.
Administratörer: DD Styrelsen / Jonas Liljegren / Thomas Larsson / jesperek / nils.sjoqvist

Pågående omröstningarAvslutade omröstningarAvbrutna omröstningar

Inte röstat
Omröstning Avslutas Delegaters röst
Tidsintervall för Upplösning (Del 2) Ca 2021-06-30 13.23 Thomas Larsson has voted for you
Val av 3 Moderatorer Inf Thomas Larsson has voted for you
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? Inf Thomas Larsson has voted for you
Val av 3 Valförrättare Inf Thomas Larsson has voted for you
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar? Inf Thomas Larsson has voted for you
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? Inf Thomas Larsson has voted for you

π