DD Riks

Interna omröstningar för Direktdemokraterna där enbart partimedlemmar har rösträtt.

Det redovisade antalet medlemmar här visar hur många partimedlemmar som någon gång varit inne och röstat här.
Administratörer: Jonas Liljegren / Thomas Larsson / jesperek / nils.sjoqvist / styrelsen

Pågående omröstningarAvslutade omröstningarAvbrutna omröstningar

Inte röstat
Omröstning Avslutas Delegaters röst
Ska regeln mot "lögn eller förtal" tas bort inom DD? 2019-12-11 18.33 Thomas Larsson has voted for you
OO2020: §1 Syfte 2019-12-12 17.09 Thomas Larsson has voted for you
OO2020: §2 Medlemskap 2019-12-12 22.02 Thomas Larsson has voted for you
OO2020: §3 Verksamhet 2019-12-12 22.14 Thomas Larsson has voted for you
OO2020: 2. Organisation 2019-12-12 22.29 Thomas Larsson has voted for you
OO2020: 4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut (styrelsen) 2019-12-18 19.15 Thomas Larsson has voted for you
OO2020: 4.5 Arbetssätt och tillsättning 2019-12-18 19.19 Thomas Larsson has voted for you
OO2020: § 5 Styrelse 2019-12-18 19.28 Thomas Larsson has voted for you
Val av 3 Moderatorer inf Thomas Larsson has voted for you
Val av 3 Regelskötare inf Thomas Larsson has voted for you
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar? inf Thomas Larsson has voted for you
Val av 3 Valförrättare inf Thomas Larsson has voted for you
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? inf Thomas Larsson has voted for you
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? inf Thomas Larsson has voted for you

π