DD Riks

Interna omröstningar för Direktdemokraterna där enbart partimedlemmar har rösträtt.

Det redovisade antalet medlemmar här visar hur många partimedlemmar som någon gång varit inne och röstat här.
Administratörer: Anders Lönnfält / Jonas Liljegren / Magnus Gustavsson / Thomas Larsson / jesperek / styrelsen

Pågående omröstningarAvslutade omröstningarAvbrutna omröstningar

Inte röstat
Omröstning Avslutas Delegaters röst
Dela upp paketomröstningar vid förändring av stadgar och regler i delomröstningar? 2019-11-14 10.41 Thomas Larsson has voted for you
Förslag måste ha en utförare? 2019-11-16 22.14 Thomas Larsson has voted for you
Ska Mikael Nordfors uteslutas ur partiet? 2019-11-26 20.59
Val av 3 Regelskötare inf Thomas Larsson has voted for you
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen? inf Thomas Larsson has voted for you
Personval till Kontaktpersoner inf Thomas Larsson has voted for you
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar? inf Thomas Larsson has voted for you
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på? inf Thomas Larsson has voted for you

π