DD Riks: Avslutade omröstningar

Pågående omröstningarAvslutade omröstningarAvbrutna omröstningar

Omröstning Avslutas Avslutning
Stödja EU-initiativet "VÄLJARE UTAN GRÄNSER" 2020-09-11 14.45 Ja
Kostnadsfritt medlemskap för UDD-medlemmar 2020-08-28 13.59 Ja
Demokraticentrum i varje kommun 2020-08-28 13.54 Ja
Val av 3 Regelskötare 2020-02-14 19.07
3Jesper Ek
2Kikki Levemark
1Nils Sjöqvist
Ska DD gå över till det nya medlemsforumet? 2020-02-10 20.02 Ja
Ska Arbetsgruppen DD folkets remissvar ges tillgång till att nyttja DDs plattformar för att uppnå gruppens syfte och mål? 2020-01-13 18.24 Ja
OO2020: Sammanslå Medlemsansvariga / Kontaktpersoner 2019-12-31 21.12 Nej
OO2020: Sammanslå Moderator / Valförättare / Regelskötare 2019-12-31 21.04 Nej
OO2020: (FE) Ny Paragraf "Länsavdelningen" 2019-12-30 18.53
101.2. Länsavdelningen ansvarar fö...
93.1. Länsavdelningen består av e...
82.3. Skapa lokala folkomröstningar
72. Representanter från varje DD ...
61. Länsavdelningen är samlingspl...
53.2. Personen som ska represente...
41.1. Länsavdelningen syfte är at...
32.1. Skapa rikstäckande kampanje...
22.2. Ställa upp i lokala val och...
13.3. Arbetsavdelningen kan utse ...
12.4. Styrelsen har befogenheter ...
OO2020: (FE) Ny paragraf "Arbetsavdelningen" 2019-12-30 18.40
8Arbetsavdelningen är samlingspla...
71.1 Syftet med Arbetsavdelningen...
71.2. Arbetsavdelningen skall se ...
61.3. Arbetsavdelningen ska se ti...
52.1. Tillsätta arbetsledare för ...
43.1. Arbetsavdelningen består av...
33.2. Personen som ska represente...
23.3. Arbetsavdelningen kan utse ...
12.2. Öka eller minska antalet ar...
OO2020: (FE) Ny paragraf "Medlesmötet" 2019-12-30 18.31
51.1 Syftet med medlemsmötet är a...
42.4 Varje enskild medlem kan sök...
31.2 Medlemsmötet ansvarar för at...
32.1 Ogiltigförklara styrelsebesl...
22.2 Avsätta en eller flera styre...
12.3 Avsätta hela styrelsen
OO2020: §4 Medlemsmöte 2019-12-30 18.09
64.1 Medlemsmötet är partiets hög...
5(FDO) Ändring: 4.1 till Medlems...
4(FE) Ändring: 4.1 till Medlemsm...
34.2 Beslut fattas med enkel majo...
24.3 Delegering är tillåten om in...
14.4 Årsberättelse, revision och ...
Val av Styrelseledamöter 1:2 2020 2019-12-30 15.54
9Thomas Larsson
8Mikael Nordfors
7Jonas Liljegren
6Max Björk
5Thimmy Bagfelt
4Johan Loberg
4Lennart Hedman
3Magnus Gustavsson
2Bo Wennström
1Thomas Friström
OO2020: § 5 Styrelse 2019-12-18 19.28
6(FDO) Ändring: 5.1 Styrelsens sk...
5(FDO) Tillägg: 5.2 Styrelsemedle...
4(FE) Ändring: Styrelsens ledamöt...
3Styrelsens ledamöter sitter på p...
2(FE) Tillägg: Styrelsens fattar ...
1(NyDD) Status Quo
OO2020: 4.5 Arbetssätt och tillsättning 2019-12-18 19.19
13(FDO) Ta bort reglemte
12(NyDD) Status Quo
12(FE) Ändring: c) Medlemsmötet be...
11a) Styrelsen skall bestå av en k...
10(FE) Ändring: a) Styrelsen ska b...
9(FE) Ändring: b) Styrelsen får h...
8(FE) Tillägg: i) Utesluts hela s...
7e) Styrelsen utser inom sig de r...
6f) 4 dagar innan möte är sista d...
5g) Antalet ledamöter och antalet...
4d) Styrelsemedlemmarna måste del...
3h) Styrelsens suppleanter ska va...
2b) En medlem kan fritt kandidera...
1c) En ny styrelse väljs om inför...
OO2020: 4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut (styrelsen) 2019-12-18 19.15
7(NyDD) Status Quo
6(FDO) Ta bort reglemte
5(FE) f) Styrelsen kan tillsätta ...
4(FE) e) Styrelsen fattar beslut ...
3(FE) d) Styrelsens ska på ett ef...
2(FE) c) Styrelsen har det övergr...
2b) En medlem kan när som helst b...
1a) Styrelsen har skyldighet att ...
OO2020: 2. Organisation 2019-12-12 22.29
4STATUS QUO
3(FDO) Ta bort reglemte
2(FE)2.2 Ändring
12.1. Till: Den årliga avgiften f...
OO2020: §3 Verksamhet 2019-12-12 22.14
7STATUS QUO
6(FDO)3.5 Ändring
5(FDO)3.1 Ändring
4(FDO) Tillägg 1
3(FDO) Tillägg 3
2(FDO)3.2 Ändring
1(FDO) Tillägg 2
OO2020: §2 Medlemskap 2019-12-12 22.02
6STATUS QUO
5(FDO)2.3 Ändring
4(FDO) Tillägg 3
3(FDO) Tillägg 1
2(FDO) Tillägg 2
1(FDO) 2.1 Ändring
OO2020: §1 Syfte 2019-12-12 17.09
2STATUS QUO
1FDO 1.1 Ändring
1(FD) 1.2 Ändring
Ska regeln mot "lögn eller förtal" tas bort inom DD? 2019-12-11 18.33 Nej
Personval till Kontaktpersoner 2019-12-10 16.23
8Jan Isefalk
7Joakim Sigvald
6Peter Hjorthammar
5Christopher Dahlberg
4Thomas Larsson
3Magnus Gustavsson
2Anders Lönnfelt
1Thomas Jansson
Ska styrelsen och moderatorerna avsättas? 2019-11-29 09.36 Nej
Ska Mikael Nordfors uteslutas ur partiet? 2019-11-26 20.59 Nej
Förslag måste ha en utförare? 2019-11-16 22.14 Ja
Dela upp paketomröstningar vid förändring av stadgar och regler i delomröstningar? 2019-11-14 10.41 Ja
Ändra medlemsavgift till 100kr/år 2019-10-31 17.47 Ja
8. (Daniel) Ska vi avsluta organisationsomröstningen och starta en ny – med två veckors röstningsgräns? 2019-10-21 18.27 Ja
Ersätt status quo med den blåa linjen 2019-09-26 20.14 Ja
Representant till initiativet Samverkan 2019-09-08 08.27
3Daniel Nordenström
2Status quo
1Mikael Nordfors
5000 kr i budget till utveckling av hemsida och betalfunktioner 2019-07-10 17.45 Ja
- 2019-07-08 19.00 Avstår
Val av Styrelseledamöter 2:2 2019 2019-07-02 21.59
10Daniel Nordenström
9Thomas Larsson
8Jesper Ek
7Max Björk
6Jonas Liljegren
5Adam Rosell
5Charlotte Engström
4Status quo
3Mikael Nordfors
3Emilio Müller
2Magnus Gustavsson
2Axel Tingman
1Thomas Stjernquist
Val av medlemsansvariga 2019-07-02 15.02
5Carl Hashmi
4Nils Sjöqvist
3Status Quo
2Thomas Larsson
1Thomas Stjernquist
Val av Valförättare 2019-07-02 15.00
4Styrelsen
3Status Quo
2Joakim Sigvald
1Mikael Nordfors
Val av Regelskötare 2019-06-28 12.49
3Status quo
2Jesper Ek
1Thomas Larsson
Val av Talespersoner 2019-06-27 01.03
11Thomas Larsson
10Maneka Johanna Sjöström
9Hedy Mahmoudi
8Per Norbäck
7Erika Olofsdotter
6Peter Hjorthammar
5Mikael Nordfors
4Joakim Sigvald
3Anders Lönnfält
2Talesperson
2Anders Lönnqvist
1Status quo
Tomma förtroendeuppdrag övergår till styrelsen 2019-06-15 15.32 Ja
Omval av styrelse 2019-05-22 21.28
9Jan Isefalk
8Thomas Larsson
7Emilio Müller
7Max Björk
6Mikael Nordfors
5Axel Tingman
4Magnus Gustavsson
3Joakim Gustafsson
2Daniel Nordenström
1Jonas Liljegren
Val av nya moderatorer 2019-03-10 20.32
4Nils Sjöqvist
3Thomas Larsson
2Mikael Nordfors
1Joakim Sigvald
Vad ska det stå på valaffischen till EU-valet? 2019-03-03 21.09
19Din röst i EU
18Demokrati på riktigt!
17Demokrati mellan valen
16Demokratisera EU!
15För Europeisk Direktdemokrati!
14Vem bestämmer? Det kan vara du!
14För ett EU närmare dig
13DEMOKRATI 3.0
12Ta tillbaka Demokratin!
11Försvara Demokratin!
10FOLKETS VAL
10DEMOKRATI FÜR ALLE
10GÖR DIG HÖRD
9Ta kontroll över dagordningen!
9DIN RÖST RÄKNAS
8BLOCKPOLITIKEN ÄR DÖD
8I Wanna Vote
7DDEU - Dynamic Democracy Exchang...
6Direktdemokraterna, challenge ev...
5Direktdemokraterna, makes people...
4Direktdemokraterna, probably the...
3Direktdemokraterna, I´m voting it!
2Stoppa Korruption, Lobbyism och ...
1Låt folket, och inte storföretag...
1Minska de Europeiska detaljregel...
Hur mycket ska vi spendera på EU-valsedlar 2019? 2019-02-18 23.41
725.000 kr
630.000 kr
50 kr
420.000 kr
310.000 kr
215.000 kr
135.000 kr
Kandidater till EU-valet 2019 2019-02-03 22.33
10Thomas Larsson
9Raffi Avakian
8Oscar Dahlström
7Niklas Enström
6Mikael Nordfors
5Erika Olofsdotter
4Danny Fröberg
4Stephen Balagadde
3Axel Tingman
2Kimmo Ylisoini
1Magnus Bäckström
Budget till webbutiken 2019-01-24 16.38 Ja
Ska DD kontrollera kandidaterna till EU-valet? 2019-01-20 01.40 Nej
Val av Styrelseledamöter 1:2 2019 2019-01-15 22.14
12Jenny Rydhammer
11Thomas Larsson
10Carl Hashmi
9Maneka Helleberg
8Mikael Nordfors, den flytande de...
7Oscar Dahlström
6Jonas Liljegren
5Johnny Berlic
4Axel Tingman
4Marcel Hermansson
3Mikae Engvall
2Magnus Gustavsson
1Thomas Stjernquist
Ska vi återinföra årsmedlemskap? 2018-10-12 13.00 Ja
Ska DD ställa upp i EU-valet 2019? 2018-10-09 17.57 Ja
Val av medlemsavgift 2018-09-02 20.00 500
Livslångt medemskap 2018-09-02 19.55 Ja
Budget för kvartal 3 2018 2018-08-27 16.05 Ja
Val av Styrelseledamöter 2:2 2018 2018-07-02 19.00
15Jan Isefalk
14Thomas Larsson
13Kikki Levemark
12Jonas Liljegren
11Peter Hjorthammar
10Axel Tingman
9Jenny Rydhammer
8Maneka Sjöström
7Emma Garnäs
7Daniel Toresson
6Johnny Berlic
6Joakim Gustafsson
5Thomas Stjernquist
5Magnus Gustavsson
4Andreas Östberg
3Jonas Helander
2Adam Elinder
2Anders Ek
1Status Quo
Ska DD ta pengar ur kassan för att göra en SIFO-undersökning? 2018-03-18 20.33 Ja
Hur ska vi utse kandidaterna till Riksdagen? 2018-03-18 20.13
3Lotting från olika potter
2Prioritetsomröstning
1Lottning
Val av Styrelseledamöter 1:2 2018 2017-12-30 21.30
9Status quo
8Marcel Hermansson
7Thomas Larsson
7Jan Isefalk
6Kikki Levemark
5Damien Terry
4Daniel Toresson
4Jonas Liljegren
3Peter Hjorthammar
2Johnny Berlic
1Danny Fröberg
Test 2017-12-17 21.32
1NEJ
DD:s officiella kandidater till kommunvalet 2018 2017-12-04 13.09 Ja
Val av Valförättare 2017-10-13 16.20
4Anders Ek
3Jonas Liljegren
2Thomas Larsson
1Marcus Hyvönen
2017-2018 Val av Medlemsansvarig 2017-09-18 14.48
1Jan Isefalk
Stadgar: §Upplösning 2017-08-27 20.26
4Stadgen från 7 juni
3Inget alternativ för upplösning
22 efter varandra liggande stämmor
1Status quo
Stadgar: §Stadgar och Reglemente 2017-08-27 20.25
2Nuvarande text med demokratiskt ...
1Stadgen från 7 juni
Stadgar: §Styrelse 2017-08-27 20.22
4Nuvarande text + Styrelsen ska b...
3Stadgen från 7 juni
2RÖSTA HÄR: Flytta styrelsens Bef...
1FLYTTA STYRELSENS BEFOGENHETER T...
Stadgar: §Medlemsmöte 2017-08-27 20.19
1Stadgen från 7 juni
Stadgar: §Verksamhet 2017-08-27 20.17
1Stadgen från 7 juni
Stadgar: §Medlemskap 2017-08-27 20.14
3Stadgen från 7 juni
2Peter I förslag
1Bo W förlag
Stadgar: §Syfte 2017-08-27 20.11
5Stadgen från 7 juni
4Rösträtt i alla sakfrågor.
3Bredare syfte
2Målet
1Bo förslag
Ska vi registrera partimärket? 2017-07-12 20.46 Ja
Styrelsen andra halvåret 2017 2017-06-29 15.49
15Kikki Levemark
14Thomas Larsson
13Peter Hjorthammar
12Jan Isefalk
11Jonas Liljegren
10Johnny Berlic
9Lasse Olerius
8Danny Fröberg
7Daniel Toresson
6Åsa Lövberg
5Anders Ek
4Damien Terry
3Emma Garnäs
3Anders Karlsson Schippers
2Haakon Grongstad
2Elisabeth Landgren
1Christopher Dahlberg
Extraval av ledamot till styrelsen - Danny Fröberg 2017-04-12 21.21 Ja
Extraval av ledamot till styrelsen - Haakon Grongstad 2017-04-12 21.18 Ja
Använd medlemmars riktiga namn i medlemssystemet 2017-04-12 09.46 Ja
Ska ja/nej-omröstningar ha en särställning som direkt beslutande? 2017-02-26 12.08 Nej
En vecka diskussion före omröstning 2017-02-26 12.04 Ja
Kräv stöd för att starta omröstning 2017-02-26 12.01 Ja
Ändra regel om prioritetsomröstningar 2017-02-26 11.57 Nej
Ändra regel om omröstningsfrågas formulering 2017-02-26 11.47 Nej
Ändra regel om omröstningstråd 2017-02-26 11.42 Ja
Val av 3 valförrättare 2017-02-20 21.54
3Thomas Larsson
2Marcus Hyvönen
1Styrelsen
Återaktivera delegering i Gov 2017-02-12 20.13 Ja
Ska vi införa förtroendeuppdraget Valförrättare? 2017-01-25 14.07 Ja
Ska vi införa följande regeländringar kring omröstningar? 2017-01-25 13.51 Avstår
Val av moderatorer 2017-01-18 19.12
5Peter Hjorthammar
4Kikki Levemark
3Joakim Sigvald
2Thomas Larsson
1Magnus Gustavsson
Reglera förtroendeuppdrag Medlemsansvarig 2017-01-16 09.28 Ja
Åsikt 2017-01-14 19.50 Ja
Åsikt 2017-01-14 19.49 Ja
Åsikt 2017-01-14 19.48 Ja
Åsikt 2017-01-14 19.47 Ja
Åsikt 2017-01-14 19.46 Ja
STADGA ÄNDRING: Stadgar och Reglemente 2017-01-09 11.26 Nej
Förtroendevaldas neutralitet 2017-01-04 13.19 Nej
Val av styrelsemedlemmar 1:a halvåret 2017 2017-01-04 09.49
15Hedy Mahmoudi
15Thomas Larsson
14Joakim Sigvald
13Jan Isefalk
12Peter Hjorthammar
11Kikki Levemark
10Jonas Liljegren
9Jesper Ek
9Damien Terry
8Jonas Helander
8Gunilla Ljungberg Werkelin
7Marcus Hyvönen
6Christian Paulsen
5Lennart Hedman
4Anders Lönnfält
3Magnus Gustavsson
3Rasmus Svensson
2Andreas Åsenholm
1Val av styrelsemedlemmar 1:a hal...
Budget 2017 2017-01-02 19.26 Ja
Välkomstpaket till nya medlemmar 2016-12-31 15.59 Ja
Ingå avtal för att möjliggöra användning av iGov.Direct® röstningsapp 2016-12-11 21.05 Ja
Personval Styrelsen: Vice Ordförande 2016-11-13 18.43
5Personen som kommer näst högst u...
4Styrelsen väljer självt
3Satus quo
2Jonas Liljegren
2Christopher Dahlberg
1Peter Hjorthammar
Personval Styrelsen: Ordförande 2016-11-13 18.36
9Personen som kommer högst upp på...
8Styrelsen väljer självt
7Status quo
6Anna Gustin
5Thomas Larsson
4Avstår
3Peter Hjorthammar
2Torsten Lindholm
1Magnus Gustavsson
Val av styrelseledamöter andra halvåret 2016 2016-06-29 18.34
11Jonas Liljegren
10Hedy Mahmoudi
9Joakim Sigvald
8Kikki Levemark
7Thomas Larsson
6Christian Paulsen
6Peter Hjorthammar
6Gunilla Ljungberg Werkelin
5Jesper Ek
4Sebastian Näslund
3Jan Isefalk
2Martin Eriksson
1Lasse Malmsjö
Verksamhetsplan 2016-2018 2016-06-21 18.43 Ja
Av fem demokratiska sakfrågor ska tre väljas för att lyftas fram i kampanjer 2016-06-09 20.15
6Inför ett elektroniskt valsytem
5Medborgarinitierade beslutande f...
4Förändringar i Grundlag måste go...
3Elektroniska system för namninsa...
2Folket ska kunna tvinga regering...
1Status quo
Styrelseposter - Vilka ska ingå i styrelsen? 2016-06-07 19.00
29Peter Hjorthammar
28Thomas Larsson
27Christopher Dahlberg
26Jonas Liljegren
25Jan Isefalk
24Hedy Mahmoudi
23Lasse Malmsjö
22Sebastian Näslund
21Joackim Ohlsson
20Anders Lönnfält
19Joakim Sigvald
18Gunilla Ljungberg Werkelin
18Adam Duracz
17Johan Palmaer
17Kikki Levemark
16Martin Eriksson
15Marcus Elghag
14Torsten Lindholm
14Francia Elena
13Carita Johansson
12Anna Gustin
12Thomas Jansson
11Tim Olson
10Tommy Hägvall
9Christoffer Montefello-Karlsson
8Daniel Holm
7Anne Halldin
6Henrik Andren
5Lennart Hedman
4Status quo
4Jesper Ek
3Alla medlemmar i partiet
2Andreas Åsenholm
2Rickard Ledin
1Magnus Gustavsson
Återkommande stormöte med arbetsgrupper 2016-05-19 20.49 Ja
Vilka direktdemokratiska sakfrågor ska partiet föra fram i kampanjform? 2016-05-11 09.54
22Inför ett elektroniskt valsystem
21Förändringar i Grundlag måste go...
20Elektroniska system för namninsa...
20Folket ska kunna tvinga regering...
19medborgarinitierade beslutande f...
18Utvecklat system för e-petitioner
17Transparenslag där alla dokument...
16Regler för lobbyism
15Inrätta en Konstitutionsdomstol ...
14Låt folket bestämma skatteuttage...
13Kommunala demokraticentrum
12Obligatoriskt att få lämna medbo...
11Initiativrätt på nationell nivå
10Demokratiombudsman
9Påbörja arbetet på skolor med un...
9Demokratiskola
8175 Riksdagsledamöter och ingen ...
7Låt folket tillsätta ministerpos...
6Tjänstemannaansvar
5Rikstäckande demokratiorganisation
5Karenstider för politikers närin...
4Samrådstvång i stora planärenden
4Medborgarportal
3Utökad medborgardialog
2Röstningsdag en gång i kvartalet...
1Status quo
Avsätta 3000 kr till Almedalen 2016 2016-05-10 09.32 Ja
GOV i kommunpolitiken 2016-05-09 19.39 Ja
När ska budgetförslag samt verksamhetsplan/-berättelser tas fram? 2016-05-08 19.09 Ja
Hur många regelskötare ska vi ha? 2016-05-01 19.30 3
SYNLIGGÖR EXISTERANDE GRUPPER 2016-05-01 19.00 Ja
SKA DD OFFICIELLT VERKA FÖR MÖJLIGHETEN ATT HÅLLA BINDANDE FOLKOMRÖSTNINGAR? 2016-04-22 13.31 Ja
Externt sakpolitiskt forum 2016-04-22 13.18 Ja
Ska val av styrelse vara en tidsbegränsad omröstning? 2016-04-16 18.31 Ja
Ska mandatperioden för styrelsen ändras? 2016-04-16 18.21
36 mån
212 mån
13 mån (Status quo)
Anser medlemsmötet att styrelsen ska byggas på öppenhet och ansvarstagande? 2016-03-30 18.00 Nej
Sakneutralitet 2016-03-28 13.30 Ja
Hur mycket kapital skall avsättas för Webbshopslager? 2015-12-08 00.04
610 000:- till två produkter i ta...
55000:- till en produkt i taget (...
4Obegränsat - när det inte gäller...
320 000:- till 5-8 produkter med ...
2Status quo (0 kr)
130 000:- till 4-6 produkter med ...
Förtydliga styrelsens förtroendeuppdrag ”sammankallade och samordnare” 2015-12-03 19.05 Ja
Styrelsens mandat 2015-11-29 18.28 Ja
Skall partiet avsätta kapital för webbshop ? 2015-11-23 16.56 Ja
Ändring av stadgarna om firmatecknare 2015-11-15 17.28 Ja
Val av ny kassör 2015-10-22 20.38
2Anders Lönnfält
1Peter Iwanek
Uppdragsdefinition 2015-10-21 17.41 Ja
Tre-Demokrat-Regeln 2015-10-19 15.04 Ja
SKA VARJE ARBETSGRUPP HA BESLUTSRÄTT I ALLA DE ENSKILDA FRÅGOR SOM BERÖR GRUPPENS ARBETE? 2015-10-18 23.20 Ja
Hur lång ska omröstningstiden vara för tidsbegränsade omröstningar? 2015-09-20 19.39 14
Kontaktpersoner 2015-09-15 21.49 Ja
Val till Regelskötare 2015-08-29 11.11
5Jesper Ek
4Magnus Gustavsson
3Sebastian Näslund
2Joakim Sigvald
1Status quo
Tillfälligt stoppa delegering 2015-08-23 20.53 Ja
Förtroendeuppdrag: Regelskötare 2015-08-14 11.23 Ja
Status quo för prioritetsomröstning 2015-08-13 23.19 Ja
Avslag i votering innebär status quo 2015-08-13 23.16 Ja
Neutralt formulerade omröstningar 2015-08-13 23.11 Ja
Diskussion före omröstning 2015-08-13 23.03 Ja
GRAD AV RADIKALITET 2015-08-10 22.33
5Flytande demokrati
4Status quo
3Meningslös omröstning
2Komplement
1Ersätta
Hur ofta ska styrelsen ombildas? 2015-08-04 12.54
9Varje kvartal
8Varje halvår
7Status quo
6Varje månad
5Varannan vecka
4Varje år
3Hela tiden
2Varje vecka
1Varje dag
Antal styrelsemedlemmar 2015-08-02 23.27 Avstår
Ska vi tillsvidare låta det vara fritt att lägga upp omröstningar för varje enskild medlem direkt i GOV utan begränsningar? 2015-07-18 13.44 Ja
Ska följande stadgeändringar genomföras? 2015-07-01 17.49 Nej
Ska följande formulering återinföras i stadgarna? 2015-06-30 23.08 Ja
Ska vi ersätta våra stadgar med alternativ B? 2015-06-07 23.59 Ja
Vilka av dessa stadgeförslag föredrar du? 2015-05-31 23.59
3Alternativ B
2Alternativ C
2Alternativ A
1Alternativ D
Val av styrelse 2015-01-01 11.33
29Jonas Liljegren
28Per Norbäck
27Thomas Larsson
26Robert Wensman
25Mats Goldberg
24Jennifer Black
23Lotte Johansson
22Magnus Gustavsson
21Joakim Sigvald
20Peter Iwanek
19Markus Blomberg
18Christopher ”Dalle” Dahlberg
17Lennart Hedman
16Joackim Ohlsson
15Anders Lönnfelt
14Bo Wennström
13Ulf Bejerstrand
12Erika Olofsdotter
11Hannah Backman
10Mats Pettersson
9Tim Olson
8Gunnar Bech
7Leif Ahlin
6Torsten Lindholm
5Johan Liljegren
4Ludvig Jansson
3Ola Andersson
2Jerker Antoni
1Zeke Tastas
Val av talespersoner 2014-12-27 17.40
16Per Norbäck
16Peter Iwanek
15Jennifer Black
14Lotte Johansson
14Thomas Larsson
13Sebastian Näslund
12Markus Blomberg
11Bo Wennström
10Hedy Mahmoudi
9Erica Johansson
8Magnus Gustavsson
7Anders Lönnfält
6Joakim Sigvald
5Christopher ”Dalle” Dahlberg
4Francia Elena Quiñones González
3Roxina Möller
2Gunilla Ljungberg Werkelin
1Hannah Backman
Val av två partisekreterare 2014-12-25 11.39
10Peter Iwanek
9Sebastian Näslund
8Lotte Johansson
7Bo Wennström
6Thomas Larsson
5Jennifer Black
4Markus Blomberg
3Joakim Sigvald
2Anders Lönnfält
1Ludvig Jansson
00/L: Ska vi ta bort kravet? 2014-12-22 22.34 Ja
Omröstningstid för ordningsfrågor 2014-12-15 22.14 5
Kortare omröstningstid för ordningsfrågor 2014-12-15 22.13 Ja
Förslag om snabbt avslut på årsmötet 2014-12-15 21.58 Ja
14/D-2 Hur snabbt ska en sådant extra årsmöte kunna ordnas? 2014-12-14 21.08 2
14/D-1 Hur många % av medlemmarna ska krävas för att tvinga fram ett extra årsmöte där en eller flera förtroendeposter kan bytas ut? 2014-12-14 20.08 20
13/E-7 Skall varje arbetsgrupp representeras av en specifik ledare med ensam beslutsrätt gällande uteslutning, arbetsordning? 2014-12-14 20.07 Nej
13/E-6 Ska Direktdemokraterna nyttja kvotering till val av förtroendeposter/arbetsgrupper? 2014-12-14 20.06 Nej
13/E-5 Accepterar du att ev styrelse och/eller arbetsgrupp förbereder en fråga (utreder (vari det oftast ingår att fråga medlemmarna om råd)) och utformar några alternativ som medlemmarna sedan kan välja mellan? 2014-12-14 20.06 Ja
13/E-4 Vem får ingå i en arbetsgrupp? 2014-12-14 20.05 Ja
13/E-8 Om en arbetsgrupp inte skall ha en ledare, skall arbetsgruppen ändå ha en sammankallande person som ej har någon specifik makt utöver övriga medlemmar i arbetsgruppen? 2014-12-14 20.05 Ja
13/E-3 Vem/vilka ska sammankallande till arbetsgrupper utses av? 2014-12-14 20.04
3Av gruppen själv
2Årsmötet (och vid behov GOV)
1Av styrelsen
13/e-2 Anser du att styrelsen ska kunna välja mellan att själv kontrollera en fråga eller lägga ut den på den arbetsgrupp som logiskt äger frågan ? 2014-12-14 20.03 Ja
13/e-1 Anser du att en arbetsgrupp ska äga sin egen fråga och inte kunna detaljstyras av ev styrelse? 2014-12-14 20.03 Ja
13/C-2 Hur många skall ingå i eventuell granskningsgrupp? 2014-12-14 20.02 3
13/C-1 Ska det finnas ett förtroenderåd (granskningsgrupp, där även valförrättare ingår) vars uppgift är att: 2014-12-14 20.01 Nej
Test: How many christmas cookies should be distributed per person 2014-12-14 17.25 5
00/I-1: Ska vi komplettera ordförandeskapet med mötesledare 2014-12-12 21.54 Ja
00/I-2: Val av tre mötesledare 2014-12-12 21.09
6Peter Iwanek
5Yvonne A-Pettersson
4Joakim Sigvald
3Anders Lönnfält
2Bo Wennström
1Jonas Liljegren
00/H: Ska vi ha moderatorer? 2014-12-11 02.47 Ja
17/O: Direktdemokratiska metod för att ta fram nya stadgar 2014-12-02 18.19 Nej
17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - PLAN B) 2014-11-24 20.34
7NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI
6Avgör allt i GOV
5AJOURNERING
4Ajournera stadgar, få igång DD u...
3AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA
2Välj en styrelse som organiserar...
1BORDLÄGGA
10: Kan vi lägga Redovisningsberättelsen för verksamhetsåret till handlingarna? 2014-11-20 21.16 Ja
13/G: Valberedning 2014-11-07 19.17 Ja
13/F: Arbetsgrupper för Direktdemokraterna 2014-11-07 19.17 Ja
13/D: Sekretess 2014-11-07 19.16 Nej
11-2: Ansvarsfrihet för ordinarie styrelse 2014-11-07 19.16 Ja
11-1: Ansvarsfrihet för interimstyrelsen 2014-11-07 19.15 Ja
14/G: Godkännande av avtal mellan lokalavdelning och riksorganisation 2014-11-07 19.15 Ja
14/F-3: Extra medlemsavgift 2014-11-07 19.14 Nej
14/F-2: Vilken medlemsavgift ska vi ha? 2014-11-07 19.14 50
14/F-1: Ändring av medlemsavgift 2014-11-07 19.13 Nej
14/E-3: Ska GOV beslut där det saknas budget eller utförare listas som opinionsyttringar/önskemål som ligger vilande? 2014-11-07 19.13 Ja
14/E-2: Realism i omröstningarna 2014-11-07 18.22 Ja
14/E-1: Arbetsro 2014-11-07 18.17
31
22
13
14/C-5: Arbetsgruppsmakt 2014-11-07 18.12 Ja
14/C-3: Hur stort antal medlemmar krävs? 2014-11-07 18.11 6
14/B-5: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en extern delegat (i sakpolitiska omröstningar) ska kunna företräda? 2014-11-07 18.11 100
14/B-4: Alternativt val mellan flytande eller direkt demokrati i kommuner/landsting 2014-11-07 18.10 Ja
14/C-2: Hur en fråga blir prioriterad 2014-11-07 18.10 Ja
14/B-3: Flytande eller direkt demokrati i riksdagen? 2014-11-07 18.09
3Flytande demokrati
2Direkt demokrati
1Inget av dessa
14/C-4: Styrelsemakt 2014-11-07 18.09 Nej
14/B-1: Flytande eller direkt demokrati i vårt interna arbete? 2014-11-07 18.08 Ja
14/A: Sakneutralitet 2014-11-07 18.08
3Förslag A
2Inget av dessa
1Förslag B
14/B-2: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en intern delegat (inom partiets omröstningar gällande organisationen) ska kunna företräda? 2014-11-07 18.07 47
13/B-8: Vem utser eventuell partisekreterare? 2014-11-07 18.07
5Medlemmarna
4Årsmötet
3Avstår
2Inget av dessa
1Styrelsen
14/C-1: Medlemsmakt - Urval av frågor 2014-11-07 18.04 Ja
13/B-5: Vad ska eventuell talespersonerna kallas? 2014-11-07 17.06
9Talespersonerna
8Partiombud
7Språkrören
6Ombud
5Inget av dessa
4FOLKE
3Folkets röster
2Partiordförandena
1Partiledarna
13/B-7: Antal partisekreterare 2014-11-07 17.05 2
13/B-6: Partisekreterare 2014-11-07 17.05 Ja
13/B-4: Antal talespersoner 2014-11-07 17.04 5
13/B-2: Antal partiledare 2014-11-07 17.03 2
13/B-1: Partiledare 2014-11-07 17.03 Nej
13/A-4: Tillsvidare delegering till arbetsgrupper 2014-11-07 17.02 Nej
13/A-3: Arbetsgruppers makt – relationen arbetsgrupp/styrelse 2014-11-07 17.02 Ja
13/B-3: Talespersoner istället för Partiledare 2014-11-07 17.01 Ja
13/A-2: Antal medlemmar i styrelse? 2014-11-07 17.01 10
13/A-1: Styrelse? 2014-11-07 17.00 Ja
12: Antagande av nya stadgar för Direktdemokraterna 2014-10-28 18.02 Ja
Ska voteringar vara öppna så att alla medlemmar kan se hur andra medlemmar har röstat? 2014-10-25 12.43 Nej
Ska listan med namnen på personer som loggat in i GOV vara öppen för medlemmar att se? 2014-10-25 12.42 Nej
Omröstningstiden under årsmötet 2014 ska vara minst tre dygn 2014-10-19 20.25 Ja
Ska vi använda detta som omröstningssystem för partiets interna omröstningar? 2014-10-13 19.05 Ja

π