GOVs hjälpsida

 Verifierbarhet och valhemlighet är grunden.

GOV har en implementation som illustrerar principen.

Var och en kan kontrollera resultatet genom att jämföra den öppna listan med röstningar med varandra för att se att alla ser samma lista.

Du kan kontrolelra att din egen röst är med i listan och att den är korrekt registrerad

Du kan göra stickprov med några av dina väner och se att även de har sin röst korrekt registrerad

Du kan jämföra listan på röster med röstlängden och se att det inte tillkommit eller försvunnit röster.

Det betyder att ingen ska behöva lita på att det inte förekommit fusk. De ska kunna gå in och se själva.

GOV är en prototyp till ett röstsystem. Den har flera brister. Men implementationen borde ändå ge en indikation om verifierbarhet och valhemlighet.

 

π