Delegat: Joakim Sigvald

Demokrat

För mig innebär demokrati att:
- maximera det individuella inflytandet över kollektiva frågor,
- den kollektiva intelligensen stärks ju fler som deltar och ju självständigare deltagarna är i sina val.

Allt annat är underordnat.

Delegander: 2

Lagda röster

Omröstning Röst datum desc
Val av nya moderatorer
3Nils Sjöqvist
2Mikael Nordfors
1Joakim Sigvald
-1Thomas Larsson
2019-02-24 20.32
Vad ska det stå på valaffischen till EU-valet?
4Din röst i EU
3Demokrati på riktigt!
2Ta tillbaka Demokratin!
1Demokrati mellan valen
2019-02-17 21.09
Hur mycket ska vi spendera på EU-valsedlar 2019?
20 kr
110.000 kr
2019-02-04 23.41
Ska DD kontrollera kandidaterna till EU-valet? Nej 2019-01-06 01.40
Ska vi återinföra årsmedlemskap? Ja 2018-09-28 13.00
Ska DD ställa upp i EU-valet 2019? Nej 2018-09-25 17.57
Val av medlemsansvariga
2Nils Sjöqvist
1Carl Hashmi
2018-08-26 15.02
Val av Valförättare
2Joakim Sigvald
1Mikael Nordfors
-1Styrelsen
2018-08-26 15.00
Ska DD ta pengar ur kassan för att göra en SIFO-undersökning? Ja 2018-03-04 20.33
Val av Styrelseledamöter 1:2 2018
2Jan Isefalk
1Kikki Levemark
-1Status quo
2017-12-16 21.30
Använd medlemmars riktiga namn i medlemssystemet Ja 2017-03-29 09.47
Använd medlemmars riktiga namn i medlemssystemet Ja 2017-03-29 09.46
Ska ja/nej-omröstningar ha en särställning som direkt beslutande? Ja 2017-02-12 12.08
En vecka diskussion före omröstning Ja 2017-02-12 12.04
Kräv stöd för att starta omröstning Ja 2017-02-12 12.01
Ändra regel om omröstningsfrågas formulering Nej 2017-02-12 11.47
Ändra regel om omröstningstråd Ja 2017-02-12 11.42
Val av 3 valförrättare
-1Styrelsen
2017-02-06 21.54
Återaktivera delegering i Gov Ja 2017-01-29 20.13
Ska vi införa förtroendeuppdraget Valförrättare? Ja 2017-01-11 14.07
Ska vi införa följande regeländringar kring omröstningar? Ja 2017-01-11 13.51
Val av moderatorer
2Peter Hjorthammar
1Joakim Sigvald
-1Magnus Gustavsson
-2Thomas Larsson
2017-01-04 19.12
Reglera förtroendeuppdrag Medlemsansvarig Ja 2017-01-02 09.28
Åsikt Ja 2016-12-31 19.46
Val av Talespersoner
5Hedy Mahmoudi
4Peter Hjorthammar
3Anders Lönnfält
2Erika Olofsdotter
1Joakim Sigvald
-1Maneka Johanna Sjöström
-2Per Norbäck
-3Thomas Larsson
2016-12-29 01.03
STADGA ÄNDRING: Stadgar och Reglemente Nej 2016-12-26 11.26
Förtroendevaldas neutralitet Nej 2016-12-21 13.19
Val av styrelsemedlemmar 1:a halvåret 2017
7Joakim Sigvald
6Anders Lönnfält
5Jan Isefalk
4Jonas Helander
3Hedy Mahmoudi
2Peter Hjorthammar
1Damien Terry
-1Magnus Gustavsson
-2Jesper Ek
-3Christian Paulsen
-4Thomas Larsson
-5Andreas Åsenholm
2016-12-21 09.49
Budget 2017 Nej 2016-12-19 19.26
Välkomstpaket till nya medlemmar Ja 2016-12-17 15.59
Ingå avtal för att möjliggöra användning av iGov.Direct® röstningsapp Nej 2016-11-27 21.05
Av fem demokratiska sakfrågor ska tre väljas för att lyftas fram i kampanjer
2Inför ett elektroniskt valsytem
1Folket ska kunna tvinga regering...
2016-05-26 20.15
Återkommande stormöte med arbetsgrupper Nej 2016-05-05 20.49
Vilka direktdemokratiska sakfrågor ska partiet föra fram i kampanjform?
9Inför ett elektroniskt valsystem
8Transparenslag där alla dokument...
7Elektroniska system för namninsa...
6Förändringar i Grundlag måste go...
5Utvecklat system för e-petitioner
4medborgarinitierade beslutande f...
3Folket ska kunna tvinga regering...
2Låt folket tillsätta ministerpos...
1Inrätta en Konstitutionsdomstol ...
2016-04-27 09.54
Avsätta 3000 kr till Almedalen 2016 Nej 2016-04-26 09.32
Hur många regelskötare ska vi ha? 1 2016-04-17 19.30
SYNLIGGÖR EXISTERANDE GRUPPER Nej 2016-04-17 19.00
SKA DD OFFICIELLT VERKA FÖR MÖJLIGHETEN ATT HÅLLA BINDANDE FOLKOMRÖSTNINGAR? Nej 2016-04-08 13.31
Externt sakpolitiskt forum Ja 2016-04-08 13.18
Ska val av styrelse vara en tidsbegränsad omröstning? Avstår 2016-04-02 18.31
Anser medlemsmötet att styrelsen ska byggas på öppenhet och ansvarstagande? Nej 2016-03-16 18.00
Sakneutralitet Ja 2016-03-14 13.30
Personval Styrelsen: Vice Ordförande
2Satus quo
1Styrelsen väljer självt
2015-12-09 18.43
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen?
7Reflexvästar med tryck
6Klistermärke rund 13cm. DD-Blomm...
5T-shirts orange
4Pennor med DD tryck!
35x5 cm Broderade märken med logo...
2I ordning efter antalet förbestä...
1Status quo
2015-11-24 00.13
Hur mycket kapital skall avsättas för Webbshopslager?
5Status quo (0 kr)
45000:- till en produkt i taget (...
310 000:- till två produkter i ta...
220 000:- till 5-8 produkter med ...
130 000:- till 4-6 produkter med ...
2015-11-24 00.04
Förtydliga styrelsens förtroendeuppdrag ”sammankallade och samordnare” Nej 2015-11-19 19.05
Styrelsens mandat Nej 2015-11-15 18.28
Ändring av stadgarna om firmatecknare Nej 2015-11-01 17.28
Val av ny kassör
1Anders Lönnfält
-1Peter Iwanek
2015-10-08 20.38
Uppdragsdefinition Nej 2015-10-07 17.41
Tre-Demokrat-Regeln Nej 2015-10-05 15.04
SKA VARJE ARBETSGRUPP HA BESLUTSRÄTT I ALLA DE ENSKILDA FRÅGOR SOM BERÖR GRUPPENS ARBETE? Nej 2015-10-04 23.20
Personval till Kontaktpersoner
5Christopher Dahlberg
4Kikki Levemark
3Jan Isefalk
2Anders Lönnfelt
1Joakim Sigvald
-1Peter Hjorthammar
-2Thomas Larsson
-3Magnus Gustavsson
2015-09-19 11.08
Hur lång ska omröstningstiden vara för tidsbegränsade omröstningar? 14 2015-09-06 19.39
Stadgar: §Upplösning
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.26
Stadgar: §Stadgar och Reglemente
2Nuvarande text med demokratiskt ...
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.25
Stadgar: §Styrelse
1Stadgen från 7 juni
-1Nuvarande text + Styrelsen ska b...
2015-09-02 20.22
Stadgar: §Medlemsmöte
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.19
Stadgar: §Verksamhet
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.17
Stadgar: §Medlemskap
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.14
Stadgar: §Syfte
1Stadgen från 7 juni
-1Bo förslag
2015-09-02 20.11
Kontaktpersoner Ja 2015-09-01 21.49
Val till Regelskötare
2Joakim Sigvald
1Magnus Gustavsson
-1Sebastian Näslund
-2Jesper Ek
2015-08-15 11.11
Tillfälligt stoppa delegering Nej 2015-08-09 20.53
Förtroendeuppdrag: Regelskötare Ja 2015-07-31 11.23
Status quo för prioritetsomröstning Ja 2015-07-30 23.19
Avslag i votering innebär status quo Ja 2015-07-30 23.16
Neutralt formulerade omröstningar Ja 2015-07-30 23.11
Diskussion före omröstning Ja 2015-07-30 23.03
HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BESLUTANDE FÖRSAMLINGAR?
4Hybrid (prop./maj.)
3Majoritetsprincipen
2Proportionellt
1Status quo
2015-07-27 22.43
GRAD AV RADIKALITET
1Flytande demokrati
-1Komplement
-2Ersätta
2015-07-27 22.33
Hur ofta ska styrelsen ombildas?
2Varje månad
1Varje kvartal
-1Varje år
-2Varje dag
2015-07-21 12.54
Antal styrelsemedlemmar Nej 2015-07-19 23.27
Styrelseposter - Vilka ska ingå i styrelsen?
18Anders Lönnfält
17Peter Hjorthammar
16Jan Isefalk
15Thomas Jansson
14Kikki Levemark
13Adam Duracz
12Magnus Gustavsson
11Hedy Mahmoudi
10Christopher Dahlberg
9Jonas Liljegren
8Joakim Sigvald
7Marcus Elghag
6Daniel Holm
5Francia Elena
4Gunilla Ljungberg Werkelin
3Carita Johansson
2Anne Halldin
1Johan Palmaer
-1Lasse Malmsjö
-2Jesper Ek
-3Thomas Larsson
-4Sebastian Näslund
2015-07-18 19.00
Ska vi tillsvidare låta det vara fritt att lägga upp omröstningar för varje enskild medlem direkt i GOV utan begränsningar? Ja 2015-07-04 13.44
Ska följande stadgeändringar genomföras? Nej 2015-06-17 17.49
Ska följande formulering återinföras i stadgarna? Nej 2015-06-16 23.08
Ska vi ersätta våra stadgar med alternativ B? Ja 2015-06-01 20.32
Vilka av dessa stadgeförslag föredrar du?
3Alternativ A
2Alternativ B
1Alternativ C
-1Alternativ D
2015-05-25 11.19
Omröstningstid för ordningsfrågor Avstår 2014-12-01 22.07
Kortare omröstningstid för ordningsfrågor Nej 2014-12-01 22.03
Förslag om snabbt avslut på årsmötet Ja 2014-12-01 21.55
14/D-2 Hur snabbt ska en sådant extra årsmöte kunna ordnas? Avstår 2014-11-30 20.09
14/D-1 Hur många % av medlemmarna ska krävas för att tvinga fram ett extra årsmöte där en eller flera förtroendeposter kan bytas ut? Avstår 2014-11-30 20.07
13/E-8 Om en arbetsgrupp inte skall ha en ledare, skall arbetsgruppen ändå ha en sammankallande person som ej har någon specifik makt utöver övriga medlemmar i arbetsgruppen? Nej 2014-11-30 20.04
13/E-7 Skall varje arbetsgrupp representeras av en specifik ledare med ensam beslutsrätt gällande uteslutning, arbetsordning? Nej 2014-11-30 20.03
13/E-6 Ska Direktdemokraterna nyttja kvotering till val av förtroendeposter/arbetsgrupper? Nej 2014-11-30 20.02
13/E-5 Accepterar du att ev styrelse och/eller arbetsgrupp förbereder en fråga (utreder (vari det oftast ingår att fråga medlemmarna om råd)) och utformar några alternativ som medlemmarna sedan kan välja mellan? Nej 2014-11-30 20.00
13/E-4 Vem får ingå i en arbetsgrupp? Nej 2014-11-30 19.58
13/E-3 Vem/vilka ska sammankallande till arbetsgrupper utses av?
1Av gruppen själv
2014-11-30 19.54
13/e-2 Anser du att styrelsen ska kunna välja mellan att själv kontrollera en fråga eller lägga ut den på den arbetsgrupp som logiskt äger frågan ? Nej 2014-11-30 19.50
13/e-1 Anser du att en arbetsgrupp ska äga sin egen fråga och inte kunna detaljstyras av ev styrelse? Avstår 2014-11-30 19.48
13/C-2 Hur många skall ingå i eventuell granskningsgrupp? Avstår 2014-11-30 19.46
13/C-1 Ska det finnas ett förtroenderåd (granskningsgrupp, där även valförrättare ingår) vars uppgift är att: Nej 2014-11-30 19.43
Test: How many christmas cookies should be distributed per person 5 2014-11-30 17.06
00/I-2: Val av tre mötesledare
3Peter Iwanek
2Joakim Sigvald
1Bo Wennström
-1Yvonne A-Pettersson
-2Anders Lönnfält
2014-11-28 21.02
00/I-1: Ska vi komplettera ordförandeskapet med mötesledare Ja 2014-11-28 20.59
00/H: Ska vi ha moderatorer? Ja 2014-11-27 02.29
17/O: Direktdemokratiska metod för att ta fram nya stadgar Ja 2014-11-18 17.53
17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - PLAN B)
1AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA
-1Avgör allt i GOV
-2BORDLÄGGA
-3AJOURNERING
-4NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI
-5Välj en styrelse som organiserar...
2014-11-10 20.31
Prioritering av GOV utveckling
10Gemensam utveckling av omröstnin...
9Möjlighet att stryka alternativ ...
8Kategorisering / taggning
7Utveckla delegeringen
6Underlätta för andra att delta i...
5Tidsbegränsa delegering och röst
4Förbättra notifieringarna
3Kommentarer och diskussioner
2Delegera till grupp
1Automatisk import av omröstninga...
-1Anonymt förslagsställande
2014-11-03 20.37
13/G: Valberedning Nej 2014-10-24 18.51
13/F: Arbetsgrupper för Direktdemokraterna Nej 2014-10-24 18.49
13/D: Sekretess Nej 2014-10-24 18.43
14/F-3: Extra medlemsavgift Nej 2014-10-24 18.27
14/F-2: Vilken medlemsavgift ska vi ha? 50 2014-10-24 18.25
14/F-1: Ändring av medlemsavgift Nej 2014-10-24 18.21
14/E-3: Ska GOV beslut där det saknas budget eller utförare listas som opinionsyttringar/önskemål som ligger vilande? Ja 2014-10-24 18.20
14/E-2: Realism i omröstningarna Ja 2014-10-24 18.18
14/E-1: Arbetsro
11
-12
2014-10-24 18.16
14/C-5: Arbetsgruppsmakt Nej 2014-10-24 18.09
14/C-4: Styrelsemakt Nej 2014-10-24 18.08
14/C-2: Hur en fråga blir prioriterad Ja 2014-10-24 18.06
14/C-3: Hur stort antal medlemmar krävs? 5 2014-10-24 18.04
14/C-1: Medlemsmakt - Urval av frågor Ja 2014-10-24 17.57
14/B-5: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en extern delegat (i sakpolitiska omröstningar) ska kunna företräda? 100 2014-10-24 17.39
14/B-4: Alternativt val mellan flytande eller direkt demokrati i kommuner/landsting Nej 2014-10-24 17.38
14/B-3: Flytande eller direkt demokrati i riksdagen?
1Flytande demokrati
2014-10-24 17.34
14/B-2: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en intern delegat (inom partiets omröstningar gällande organisationen) ska kunna företräda? 100 2014-10-24 17.31
14/B-1: Flytande eller direkt demokrati i vårt interna arbete? Ja 2014-10-24 17.30
14/A: Sakneutralitet
1Förslag A
2014-10-24 17.24
13/B-8: Vem utser eventuell partisekreterare?
2Medlemmarna
1Årsmötet
2014-10-24 17.09
13/B-5: Vad ska eventuell talespersonerna kallas?
1Talespersonerna
2014-10-24 17.03
13/B-3: Talespersoner istället för Partiledare Ja 2014-10-24 16.48
13/B-1: Partiledare Nej 2014-10-24 16.43
13/A-4: Tillsvidare delegering till arbetsgrupper Nej 2014-10-24 16.38
13/A-3: Arbetsgruppers makt – relationen arbetsgrupp/styrelse Nej 2014-10-24 16.36
13/A-2: Antal medlemmar i styrelse? Avstår 2014-10-24 16.31
13/A-1: Styrelse? Nej 2014-10-24 16.28
12: Antagande av nya stadgar för Direktdemokraterna Avstår 2014-10-23 17.42
Ska voteringar vara öppna så att alla medlemmar kan se hur andra medlemmar har röstat? Nej 2014-10-20 12.09
Ska listan med namnen på personer som loggat in i GOV vara öppen för medlemmar att se? Nej 2014-10-20 12.05
Omröstningstiden under årsmötet 2014 ska vara minst tre dygn Ja 2014-10-05 19.37
Ska vi använda detta som omröstningssystem för partiets interna omröstningar? Ja 2014-09-29 18.59

π