Delegat: Bo Wennström

Direktdemokrat i hjärtat.


Jag står för grunderna i stadgar och fortsatt framgång för Direktdemokraterna att ge svenska folket rösträtt mellan valen i politikens sakfrågor.

Delegander: 1

Lagda röster

Omröstning Röst datum desc
Val av ansvarig utgivare för DD:s tidning “Dagens Demokrati”
2Lotte Johansson
1Jesper Ek
-1Thomas Larsson
2021-03-09 19.19
Val av Talespersoner
1Jesper Ek
2021-01-08 16.39
Val av partistyrelse 2021
2Mikael Nordfors
1Max Björk
-1Thomas Larsson
2020-12-09 16.19
Tidsintervall för Upplösning (Del 2) 3 2020-11-26 15.53
Stödja EU-initiativet "VÄLJARE UTAN GRÄNSER" Nej 2020-08-28 14.45
Kostnadsfritt medlemskap för UDD-medlemmar Ja 2020-08-14 13.59
Demokraticentrum i varje kommun Ja 2020-08-14 13.54
Kräva två separata omröstningar för upplösning av partiet Nej 2020-08-14 13.48
Ska DD gå över till det nya medlemsforumet? Ja 2020-01-27 20.02
Ska Arbetsgruppen DD folkets remissvar ges tillgång till att nyttja DDs plattformar för att uppnå gruppens syfte och mål? Ja 2019-12-30 18.24
OO2020: Sammanslå Medlemsansvariga / Kontaktpersoner Nej 2019-12-17 21.12
OO2020: Sammanslå Moderator / Valförättare / Regelskötare Avstår 2019-12-17 21.04
OO2020: (FE) Ny Paragraf "Länsavdelningen" Avstår 2019-12-16 18.53
OO2020: (FE) Ny paragraf "Arbetsavdelningen" Avstår 2019-12-16 18.40
OO2020: (FE) Ny paragraf "Medlesmötet" Avstår 2019-12-16 18.31
OO2020: §4 Medlemsmöte Avstår 2019-12-16 18.09
Val av Styrelseledamöter 1:2 2020
2Mikael Nordfors
1Thomas Larsson
2019-12-16 15.54
Val av 3 Valförrättare
1Mikael Nordfors
2019-12-04 19.56
OO2020: § 5 Styrelse Avstår 2019-12-04 19.28
OO2020: 4.5 Arbetssätt och tillsättning Avstår 2019-12-04 19.19
OO2020: 4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut (styrelsen) Avstår 2019-12-04 19.15
Val av 3 Moderatorer
1Kikki Levemark
2019-12-04 19.00
Ska regeln mot "lögn eller förtal" tas bort inom DD? Nej 2019-11-27 18.33
Ska styrelsen och moderatorerna avsättas? Nej 2019-11-15 09.36
Ska Mikael Nordfors uteslutas ur partiet? Ja 2019-11-12 20.59
Förslag måste ha en utförare? Ja 2019-11-02 22.14
Dela upp paketomröstningar vid förändring av stadgar och regler i delomröstningar? Ja 2019-10-31 10.41
Ändra medlemsavgift till 100kr/år Ja 2019-10-17 17.47
8. (Daniel) Ska vi avsluta organisationsomröstningen och starta en ny – med två veckors röstningsgräns? Ja 2019-10-07 18.27
Val av 3 Regelskötare Avstår 2019-09-17 19.07
Ersätt status quo med den blåa linjen Nej 2019-09-12 20.14
Representant till initiativet Samverkan
2Daniel Nordenström
1Mikael Nordfors
2019-08-25 08.27
Förslag ny organisation
1Status quo
2019-07-07 19.01
5000 kr i budget till utveckling av hemsida och betalfunktioner Ja 2019-06-26 17.45
Val av Styrelseledamöter 2:2 2019
1Mikael Nordfors
2019-06-18 21.59
Tomma förtroendeuppdrag övergår till styrelsen Ja 2019-06-01 15.32
Omval av styrelse Avstår 2019-05-08 21.28
Val av nya moderatorer Avstår 2019-02-24 20.32
Vad ska det stå på valaffischen till EU-valet?
2Direktdemokraterna, challenge ev...
1För Europeisk Direktdemokrati!
2019-02-17 21.09
Hur mycket ska vi spendera på EU-valsedlar 2019?
110.000 kr
2019-02-04 23.41
Kandidater till EU-valet 2019 Avstår 2019-01-20 22.33
Budget till webbutiken Ja 2019-01-10 16.38
Ska DD kontrollera kandidaterna till EU-valet? Nej 2019-01-06 01.40
Val av Styrelseledamöter 1:2 2019
6Jenny Rydhammer
5Carl Hashmi
4Mikael Nordfors, den flytande de...
3Thomas Larsson
2Johnny Berlic
1Jonas Liljegren
2019-01-01 22.14
Ska vi återinföra årsmedlemskap? Ja 2018-09-28 13.00
Ska DD ställa upp i EU-valet 2019? Ja 2018-09-25 17.57
Val av medlemsansvariga
1Carl Hashmi
-1Status Quo
2018-08-26 15.02
Val av Valförättare
1Status Quo
2018-08-26 15.00
Val av medlemsavgift 1000 2018-08-19 20.00
Livslångt medemskap Ja 2018-08-19 19.55
Budget för kvartal 3 2018 Ja 2018-08-13 16.05
Val av Styrelseledamöter 2:2 2018 Avstår 2018-06-18 19.00
Ska DD ta pengar ur kassan för att göra en SIFO-undersökning? Avstår 2018-03-04 20.33
Hur ska vi utse kandidaterna till Riksdagen? Avstår 2018-03-04 20.13
DD:s officiella kandidater till kommunvalet 2018 Ja 2017-11-20 13.09
test Nej 2017-11-16 20.10
Val av Regelskötare
1Status quo
2017-09-06 12.49
2017-2018 Val av Medlemsansvarig
1Jan Isefalk
2017-09-04 14.48
Ska vi registrera partimärket? Ja 2017-06-28 20.46
Styrelsen andra halvåret 2017 Avstår 2017-06-15 15.49
Extraval av ledamot till styrelsen - Danny Fröberg Ja 2017-03-29 21.21
Extraval av ledamot till styrelsen - Haakon Grongstad Ja 2017-03-29 21.18
Använd medlemmars riktiga namn i medlemssystemet Ja 2017-03-29 09.47
Använd medlemmars riktiga namn i medlemssystemet Ja 2017-03-29 09.46
Ska ja/nej-omröstningar ha en särställning som direkt beslutande? Ja 2017-02-12 12.08
En vecka diskussion före omröstning Nej 2017-02-12 12.04
Kräv stöd för att starta omröstning Nej 2017-02-12 12.01
Ändra regel om prioritetsomröstningar Nej 2017-02-12 11.57
Ändra regel om omröstningsfrågas formulering Nej 2017-02-12 11.47
Ändra regel om omröstningstråd Ja 2017-02-12 11.42
Val av 3 valförrättare
2Thomas Larsson
1Marcus Hyvönen
2017-02-06 21.54
Återaktivera delegering i Gov Ja 2017-01-29 20.13
Ska vi införa förtroendeuppdraget Valförrättare? Ja 2017-01-11 14.07
Ska vi införa följande regeländringar kring omröstningar? Nej 2017-01-11 13.51
Val av moderatorer
5Peter Hjorthammar
4Joakim Sigvald
3Thomas Larsson
2Kikki Levemark
1Magnus Gustavsson
2017-01-04 19.12
Reglera förtroendeuppdrag Medlemsansvarig Avstår 2017-01-02 09.28
Åsikt Ja 2016-12-31 19.50
Åsikt Ja 2016-12-31 19.49
Åsikt Ja 2016-12-31 19.48
Åsikt Ja 2016-12-31 19.47
Åsikt Ja 2016-12-31 19.46
Val av Talespersoner
7Anders Lönnqvist
6Talesperson
5Peter Hjorthammar
4Per Norbäck
3Thomas Larsson
2Maneka Johanna Sjöström
1Hedy Mahmoudi
2016-12-29 01.03
STADGA ÄNDRING: Stadgar och Reglemente Nej 2016-12-26 11.26
Förtroendevaldas neutralitet Nej 2016-12-21 13.19
Budget 2017 Ja 2016-12-19 19.26
Välkomstpaket till nya medlemmar Ja 2016-12-17 15.59
Ingå avtal för att möjliggöra användning av iGov.Direct® röstningsapp Ja 2016-11-27 21.05
Verksamhetsplan 2016-2018 Ja 2016-06-07 18.43
Av fem demokratiska sakfrågor ska tre väljas för att lyftas fram i kampanjer
5Inför ett elektroniskt valsytem
4Medborgarinitierade beslutande f...
3Elektroniska system för namninsa...
2Förändringar i Grundlag måste go...
1Folket ska kunna tvinga regering...
2016-05-26 20.15
Återkommande stormöte med arbetsgrupper Nej 2016-05-05 20.49
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?
1Utveckling och prövning av röstn...
2016-04-27 10.33
Vilka direktdemokratiska sakfrågor ska partiet föra fram i kampanjform?
1Inför ett elektroniskt valsystem
2016-04-27 09.54
Avsätta 3000 kr till Almedalen 2016 Ja 2016-04-26 09.32
GOV i kommunpolitiken Ja 2016-04-25 19.39
När ska budgetförslag samt verksamhetsplan/-berättelser tas fram? Avstår 2016-04-24 19.09
Hur många regelskötare ska vi ha? 3 2016-04-17 19.30
SYNLIGGÖR EXISTERANDE GRUPPER Ja 2016-04-17 19.00
SKA DD OFFICIELLT VERKA FÖR MÖJLIGHETEN ATT HÅLLA BINDANDE FOLKOMRÖSTNINGAR? Ja 2016-04-08 13.31
Externt sakpolitiskt forum Nej 2016-04-08 13.18
Ska val av styrelse vara en tidsbegränsad omröstning? Ja 2016-04-02 18.31
Ska mandatperioden för styrelsen ändras? Avstår 2016-04-02 18.21
Anser medlemsmötet att styrelsen ska byggas på öppenhet och ansvarstagande? Nej 2016-03-16 18.00
Sakneutralitet Ja 2016-03-14 13.30
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen?
1Vindjacka / reklamjacka vid utde...
2015-11-24 00.13
Hur mycket kapital skall avsättas för Webbshopslager? Avstår 2015-11-24 00.04
Förtydliga styrelsens förtroendeuppdrag ”sammankallade och samordnare” Nej 2015-11-19 19.05
Styrelsens mandat Ja 2015-11-15 18.28
Skall partiet avsätta kapital för webbshop ? Ja 2015-11-09 16.56
Ändring av stadgarna om firmatecknare Avstår 2015-11-01 17.28
Val av ny kassör
1Peter Iwanek
2015-10-08 20.38
Uppdragsdefinition Avstår 2015-10-07 17.41
Uppdragsdefinitioner Avstår 2015-10-07 09.46
Tre-Demokrat-Regeln Avstår 2015-10-05 15.04
SKA VARJE ARBETSGRUPP HA BESLUTSRÄTT I ALLA DE ENSKILDA FRÅGOR SOM BERÖR GRUPPENS ARBETE? Avstår 2015-10-04 23.20
Personval till Kontaktpersoner
2Joakim Sigvald
1Anders Lönnfelt
2015-09-19 11.08
Hur lång ska omröstningstiden vara för tidsbegränsade omröstningar? 7 2015-09-06 19.39
Stadgar: §Upplösning
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.26
Stadgar: §Stadgar och Reglemente Avstår 2015-09-02 20.25
Stadgar: §Styrelse
1Stadgen från 7 juni
-1Nuvarande text + Styrelsen ska b...
2015-09-02 20.22
Stadgar: §Medlemsmöte Avstår 2015-09-02 20.19
Stadgar: §Verksamhet Avstår 2015-09-02 20.17
Stadgar: §Medlemskap
1Bo W förlag
-1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.14
Stadgar: §Syfte
1Bo förslag
-1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.11
Kontaktpersoner Nej 2015-09-01 21.49
Val till Regelskötare
1Joakim Sigvald
-1Sebastian Näslund
2015-08-15 11.11
Tillfälligt stoppa delegering Nej 2015-08-09 20.53
Förtroendeuppdrag: Regelskötare Avstår 2015-07-31 11.23
Status quo för prioritetsomröstning Ja 2015-07-30 23.19
Avslag i votering innebär status quo Ja 2015-07-30 23.16
Neutralt formulerade omröstningar Ja 2015-07-30 23.11
Diskussion före omröstning Ja 2015-07-30 23.03
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar?
2Röstning om kvalificerad majoritet
1Majoritetsprincipen
-1Proportionellt
2015-07-27 22.43
GRAD AV RADIKALITET
1Status quo
-1Komplement
2015-07-27 22.33
Hur ofta ska styrelsen ombildas? Avstår 2015-07-21 12.54
Antal styrelsemedlemmar Nej 2015-07-19 23.27
Styrelseposter - Vilka ska ingå i styrelsen?
1Thomas Larsson
-1Sebastian Näslund
2015-07-18 19.00
Ska vi tillsvidare låta det vara fritt att lägga upp omröstningar för varje enskild medlem direkt i GOV utan begränsningar? Ja 2015-07-04 13.44
Ska följande stadgeändringar genomföras? Nej 2015-06-17 17.49
Ska följande formulering återinföras i stadgarna? Nej 2015-06-16 23.08
Ska vi ersätta våra stadgar med alternativ B? Nej 2015-06-01 20.32
Vilka av dessa stadgeförslag föredrar du?
1Alternativ D
2015-05-25 11.19
Val av styrelse
7Thomas Larsson
6Per Norbäck
5Jonas Liljegren
4Robert Wensman
3Gunnar Bech
2Mats Goldberg
1Ludvig Jansson
-1Joakim Sigvald
-2Lotte Johansson
-3Ulf Bejerstrand
-4Jerker Antoni
-5Peter Iwanek
2014-12-27 11.33
Val av talespersoner
5Jennifer Black
4Per Norbäck
3Thomas Larsson
2Lotte Johansson
1Christopher ”Dalle” Dahlberg
-1Markus Blomberg
-2Hedy Mahmoudi
2014-12-22 17.40
Val av två partisekreterare
1Lotte Johansson
2014-12-20 11.39
00/L: Ska vi ta bort kravet? Ja 2014-12-17 21.59
Omröstningstid för ordningsfrågor 3 2014-12-01 22.07
Kortare omröstningstid för ordningsfrågor Ja 2014-12-01 22.03
Förslag om snabbt avslut på årsmötet Ja 2014-12-01 21.55
14/D-2 Hur snabbt ska en sådant extra årsmöte kunna ordnas? 0 2014-11-30 20.09
14/D-1 Hur många % av medlemmarna ska krävas för att tvinga fram ett extra årsmöte där en eller flera förtroendeposter kan bytas ut? Avstår 2014-11-30 20.07
13/E-8 Om en arbetsgrupp inte skall ha en ledare, skall arbetsgruppen ändå ha en sammankallande person som ej har någon specifik makt utöver övriga medlemmar i arbetsgruppen? Ja 2014-11-30 20.04
13/E-7 Skall varje arbetsgrupp representeras av en specifik ledare med ensam beslutsrätt gällande uteslutning, arbetsordning? Nej 2014-11-30 20.03
13/E-6 Ska Direktdemokraterna nyttja kvotering till val av förtroendeposter/arbetsgrupper? Avstår 2014-11-30 20.02
13/E-5 Accepterar du att ev styrelse och/eller arbetsgrupp förbereder en fråga (utreder (vari det oftast ingår att fråga medlemmarna om råd)) och utformar några alternativ som medlemmarna sedan kan välja mellan? Ja 2014-11-30 20.00
13/E-4 Vem får ingå i en arbetsgrupp? Ja 2014-11-30 19.58
13/E-3 Vem/vilka ska sammankallande till arbetsgrupper utses av?
1Av gruppen själv
-1Av styrelsen
2014-11-30 19.54
13/e-2 Anser du att styrelsen ska kunna välja mellan att själv kontrollera en fråga eller lägga ut den på den arbetsgrupp som logiskt äger frågan ? Ja 2014-11-30 19.50
13/e-1 Anser du att en arbetsgrupp ska äga sin egen fråga och inte kunna detaljstyras av ev styrelse? Ja 2014-11-30 19.48
13/C-2 Hur många skall ingå i eventuell granskningsgrupp? 0 2014-11-30 19.46
13/C-1 Ska det finnas ett förtroenderåd (granskningsgrupp, där även valförrättare ingår) vars uppgift är att: Nej 2014-11-30 19.43
Test: How many christmas cookies should be distributed per person 5 2014-11-30 17.06
00/I-2: Val av tre mötesledare Avstår 2014-11-28 21.02
00/I-1: Ska vi komplettera ordförandeskapet med mötesledare Ja 2014-11-28 20.59
00/H: Ska vi ha moderatorer? Ja 2014-11-27 02.29
17/O: Direktdemokratiska metod för att ta fram nya stadgar Nej 2014-11-18 17.53
17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - PLAN B)
1NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI
-1BORDLÄGGA
2014-11-10 20.31
10: Kan vi lägga Redovisningsberättelsen för verksamhetsåret till handlingarna? Ja 2014-11-06 20.40
Prioritering av GOV utveckling
1Mobil-app
2014-11-03 20.37
13/G: Valberedning Nej 2014-10-24 18.51
13/F: Arbetsgrupper för Direktdemokraterna Ja 2014-10-24 18.49
13/D: Sekretess Nej 2014-10-24 18.43
11-2: Ansvarsfrihet för ordinarie styrelse Ja 2014-10-24 18.41
11-1: Ansvarsfrihet för interimstyrelsen Ja 2014-10-24 18.39
14/G: Godkännande av avtal mellan lokalavdelning och riksorganisation Nej 2014-10-24 18.34
14/F-3: Extra medlemsavgift Nej 2014-10-24 18.27
14/F-2: Vilken medlemsavgift ska vi ha? 50 2014-10-24 18.25
14/F-1: Ändring av medlemsavgift Nej 2014-10-24 18.21
14/E-3: Ska GOV beslut där det saknas budget eller utförare listas som opinionsyttringar/önskemål som ligger vilande? Ja 2014-10-24 18.20
14/E-2: Realism i omröstningarna Ja 2014-10-24 18.18
14/E-1: Arbetsro
11
2014-10-24 18.16
14/C-5: Arbetsgruppsmakt Nej 2014-10-24 18.09
14/C-4: Styrelsemakt Nej 2014-10-24 18.08
14/C-2: Hur en fråga blir prioriterad Nej 2014-10-24 18.06
14/C-3: Hur stort antal medlemmar krävs? 0 2014-10-24 18.04
14/C-1: Medlemsmakt - Urval av frågor Nej 2014-10-24 17.57
14/B-5: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en extern delegat (i sakpolitiska omröstningar) ska kunna företräda? 100 2014-10-24 17.39
14/B-4: Alternativt val mellan flytande eller direkt demokrati i kommuner/landsting Ja 2014-10-24 17.38
14/B-3: Flytande eller direkt demokrati i riksdagen?
1Flytande demokrati
-1Direkt demokrati
2014-10-24 17.34
14/B-2: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en intern delegat (inom partiets omröstningar gällande organisationen) ska kunna företräda? 100 2014-10-24 17.31
14/B-1: Flytande eller direkt demokrati i vårt interna arbete? Ja 2014-10-24 17.30
14/A: Sakneutralitet
1Förslag A
-1Inget av dessa
-2Förslag B
2014-10-24 17.24
13/B-8: Vem utser eventuell partisekreterare?
1Medlemmarna
2014-10-24 17.09
13/B-5: Vad ska eventuell talespersonerna kallas?
1Talespersonerna
2014-10-24 17.03
13/B-7: Antal partisekreterare 3 2014-10-24 16.59
13/B-6: Partisekreterare Ja 2014-10-24 16.56
13/B-4: Antal talespersoner 5 2014-10-24 16.50
13/B-3: Talespersoner istället för Partiledare Ja 2014-10-24 16.48
13/B-2: Antal partiledare 0 2014-10-24 16.46
13/B-1: Partiledare Nej 2014-10-24 16.43
13/A-4: Tillsvidare delegering till arbetsgrupper Nej 2014-10-24 16.38
13/A-3: Arbetsgruppers makt – relationen arbetsgrupp/styrelse Ja 2014-10-24 16.36
13/A-2: Antal medlemmar i styrelse? 13 2014-10-24 16.31
13/A-1: Styrelse? Ja 2014-10-24 16.28
12: Antagande av nya stadgar för Direktdemokraterna Ja 2014-10-23 17.42
Ska voteringar vara öppna så att alla medlemmar kan se hur andra medlemmar har röstat? Ja 2014-10-20 12.09
Ska listan med namnen på personer som loggat in i GOV vara öppen för medlemmar att se? Ja 2014-10-20 12.05
Omröstningstiden under årsmötet 2014 ska vara minst tre dygn Ja 2014-10-05 19.37
Ska vi använda detta som omröstningssystem för partiets interna omröstningar? Ja 2014-09-29 18.59

π