Delegat: DD Styrelsen

Styrelsekontot

Följande är styrelsekontot. Har följande konto råkat tagit ställning i en viss fråga? Kontakt genast nuvarande regelskötare eller styrelsen.

Delegander: 0

Lagda röster

Omröstning Röst datum desc
<undef>
Förslag ny organisation
1Status quo
2019-07-07 19.01
Val av Regelskötare Avstår 2017-09-06 12.49
Verksamhetsplan 2016-2018 Ja 2016-06-07 18.43
Val till Regelskötare
1Thomas Larsson
-1Jesper Ek
2015-08-15 11.11

π