Delegat: Mikael Nordfors

Grundaren av det första partiet med flytande demokrati på agendan och den första som utvecklade en fungerande dataprogramvara för flytande demokrati.

Jag grundade det första partiet i världen med flytande demokrati på agendan, Direktpartiet år 1993 och utvecklade det första röstningssystemet med delegerade omröstningar, NetConference Plus år 1999, samt var med och bildade det första partiet med flytande demokrati på Agendan med ett mandat i en politisk församling, Demoex 2001. Jag har mycket erfarenhet av programvaruutveckling, demokratifrågor, medicin(är läkare) och har haft föreläsningar om flytande demokrati över hela världen. Jag var också med och startade Miljöpartiet 1981 och var till en början med i deras förtroenderåd, tills jag upptäckte att jag inte kunde ljuga offentligt, dvs representera ett partiprogram offentligt som jag inte till 100% kan ställa mig bakom. Jag har erfarenhet av att debattera, hålla tal, uppträda i TV och är också musiker, författare och kompositör. Jag menar att den absolut viktigaste frågan för jordens överlevnad är att vi tar makten från den lilla , hyper-rika maktelit som för närvarande styr jorden och sätter den politiska och ekonomiska agendan, så att vi kan få en värld fri från slaveri, ekonomisk misär, miljöförstöring, korruption och krig. För att göra detta måste vi införa ett politiskt system där alla kan delta, som är till för människorna och inte för makthavarna.

Delegander: 4

Lagda röster

Omröstning Röst datum desc
Val av 3 Regelskötare
1Jesper Ek
-1Kikki Levemark
2019-09-17 19.07
Förslag ny organisation
2Börja använda flytande demokrati.
1Status quo
-1Förslag till blandmodell
-2Förminska för att effektivisera
-3DD light – blandning av medlemss...
-4Blandmodellen (Thomas Larssons f...
-5Traditionell verksamhetsmodell
2019-07-07 19.01
5000 kr i budget till utveckling av hemsida och betalfunktioner Ja 2019-06-26 17.45
Omval av styrelse
6Jan Isefalk
5Max Björk
4Mikael Nordfors
3Axel Tingman
2Joakim Gustafsson
1Emilio Müller
2019-05-08 21.28
Val av nya moderatorer
2Joakim Sigvald
1Mikael Nordfors
-1Thomas Larsson
-2Nils Sjöqvist
2019-02-24 20.32
Vad ska det stå på valaffischen till EU-valet?
3Stoppa Korruption, Lobbyism och ...
2Demokratisera EU!
1För Europeisk Direktdemokrati!
2019-02-17 21.09
Hur mycket ska vi spendera på EU-valsedlar 2019?
335.000 kr
230.000 kr
125.000 kr
-110.000 kr
2019-02-04 23.41
Kandidater till EU-valet 2019
1Mikael Nordfors
2019-01-20 22.33
Budget till webbutiken Ja 2019-01-10 16.38
Ska DD kontrollera kandidaterna till EU-valet? Nej 2019-01-06 01.40
Val av Styrelseledamöter 1:2 2019
-1Thomas Larsson
2019-01-01 22.14
Val av medlemsansvariga
1Status Quo
2018-08-26 15.02
Val av Valförättare
2Joakim Sigvald
1Mikael Nordfors
-1Styrelsen
-2Status Quo
2018-08-26 15.00
Livslångt medemskap Ja 2018-08-19 19.55
Ska DD ta pengar ur kassan för att göra en SIFO-undersökning? Ja 2018-03-04 20.33
Hur ska vi utse kandidaterna till Riksdagen? Avstår 2018-03-04 20.13
Val av Talespersoner
8Per Norbäck
7Maneka Johanna Sjöström
6Mikael Nordfors
5Hedy Mahmoudi
4Peter Hjorthammar
3Anders Lönnfält
2Erika Olofsdotter
1Joakim Sigvald
-1Thomas Larsson
2016-12-29 01.03
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?
8Driv en kampanj mot Politisk Kor...
7Skapa en sjukvård styrd av medbo...
6Utveckling och prövning av röstn...
5Ekonomisk demokrati - staten ska...
4Tjänstemannaansvar
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
2016-04-27 10.33
Personval till Kontaktpersoner
7Christopher Dahlberg
6Kikki Levemark
5Jan Isefalk
4Mikael Nordfors
3Anna Gustin
2Anders Lönnfelt
1Joakim Sigvald
-1Peter Hjorthammar
-2Thomas Larsson
-3Magnus Gustavsson
2015-09-19 11.08
Val till Regelskötare
1Joakim Sigvald
-1Sebastian Näslund
-2Magnus Gustavsson
-3Jesper Ek
2015-08-15 11.11
HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BESLUTANDE FÖRSAMLINGAR?
4Hybrid (prop./maj.)
3Majoritetsprincipen
2Proportionellt
1Status quo
2015-07-27 22.43
Prioritering av GOV utveckling
9För och motargument
8Kommentarer och diskussioner
7Gemensam utveckling av omröstnin...
6Mobil-app
5Kategorisering / taggning
4Förbättra notifieringarna
3Möjlighet att bifoga fil
2Automatisk import av omröstninga...
1Utveckla delegeringen
2014-11-03 20.37

π