Delegat: Mikael Nordfors

Grundaren av det första partiet med flytande demokrati på agendan och den första som utvecklade en fungerande dataprogramvara för flytande demokrati.

Jag grundade det första partiet i världen med flytande demokrati på agendan, Direktpartiet år 1993 och utvecklade det första röstningssystemet med delegerade omröstningar, NetConference Plus år 1999, samt var med och bildade det första partiet med flytande demokrati på Agendan med ett mandat i en politisk församling, Demoex 2001. Jag har mycket erfarenhet av programvaruutveckling, demokratifrågor, medicin(är läkare) och har haft föreläsningar om flytande demokrati över hela världen. Jag var också med och startade Miljöpartiet 1981 och var till en början med i deras förtroenderåd, tills jag upptäckte att jag inte kunde ljuga offentligt, dvs representera ett partiprogram offentligt som jag inte till 100% kan ställa mig bakom. Jag har erfarenhet av att debattera, hålla tal, uppträda i TV och är också musiker, författare och kompositör. Jag menar att den absolut viktigaste frågan för jordens överlevnad är att vi tar makten från den lilla , hyper-rika maktelit som för närvarande styr jorden och sätter den politiska och ekonomiska agendan, så att vi kan få en värld fri från slaveri, ekonomisk misär, miljöförstöring, korruption och krig. För att göra detta måste vi införa ett politiskt system där alla kan delta, som är till för människorna och inte för makthavarna.

Delegander: 1

Lagda röster

Omröstning Röst datum desc
Val av medlemsansvariga
1Status Quo
2018-08-26 15.02
Livslångt medemskap Ja 2018-08-19 19.55
Ska DD ta pengar ur kassan för att göra en SIFO-undersökning? Ja 2018-03-04 20.33
Hur ska vi utse kandidaterna till Riksdagen? Avstår 2018-03-04 20.13
Val av Talespersoner
8Per Norbäck
7Maneka Johanna Sjöström
6Mikael Nordfors
5Hedy Mahmoudi
4Peter Hjorthammar
3Anders Lönnfält
2Erika Olofsdotter
1Joakim Sigvald
-1Thomas Larsson
2016-12-29 01.03
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?
8Driv en kampanj mot Politisk Kor...
7Skapa en sjukvård styrd av medbo...
6Utveckling och prövning av röstn...
5Ekonomisk demokrati - staten ska...
4Tjänstemannaansvar
3Hårdare reglering av lobbyism, m...
2Regler kring politiker i jävsitu...
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
2016-04-27 10.33
Personval till Kontaktpersoner
7Christopher Dahlberg
6Kikki Levemark
5Jan Isefalk
4Mikael Nordfors
3Anna Gustin
2Anders Lönnfelt
1Joakim Sigvald
-1Peter Hjorthammar
-2Thomas Larsson
-3Magnus Gustavsson
2015-09-19 11.08
HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BESLUTANDE FÖRSAMLINGAR?
4Hybrid (prop./maj.)
3Majoritetsprincipen
2Proportionellt
1Status quo
2015-07-27 22.43

π