Delegat: nils.sjoqvist

Direktdemokrat som sätter sig in i ämnet och röstar osjälviskt åt dig när du inte har tid.

Min ambition är att alltid rösta på det alternativ som är bäst för partiet och direkt demokrati. Jag sätter mig in i ämnet och röstar osjälviskt för dig när du inte har tid. Gäller det ett personval så kommer jag att kontakta alla kandidater för en genomförlig beskrivning av vad de vill uppnå med sin kandidatur. Du kan alltid kontakta mig på nils.sjoqvist@direktdemokraterna.se eller via sociala medier med dina frågor eller synpunkter. Profil: https://medlem.direktdemokraterna.se/forum/anvandare/nils-sjoqvist/

Delegander: 1

Lagda röster

Omröstning asc Röst datum
<undef>
<undef>
5000 kr i budget till utveckling av hemsida och betalfunktioner Ja 2019-06-26 17.45
8. (Daniel) Ska vi avsluta organisationsomröstningen och starta en ny – med två veckors röstningsgräns? Avstår 2019-10-07 18.27
Budget för kvartal 3 2018 Ja 2018-08-13 16.05
Budget till webbutiken Ja 2019-01-10 16.38
Dela upp paketomröstningar vid förändring av stadgar och regler i delomröstningar? Ja 2019-10-31 10.41
Ersätt status quo med den blåa linjen Ja 2019-09-12 20.14
Förslag måste ha en utförare? Ja 2019-11-02 22.14
Förslag ny organisation
3Traditionell verksamhetsmodell
2Blandmodellen (Thomas Larssons f...
1Förminska för att effektivisera
-1Status quo
-2Börja använda flytande demokrati.
2019-07-07 19.01
Hur mycket ska vi spendera på EU-valsedlar 2019?
10 kr
-130.000 kr
-225.000 kr
-335.000 kr
2019-02-04 23.41
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar?
2Hybrid (prop./maj.)
1Proportionellt
2015-07-27 22.43
Kandidater till EU-valet 2019
2Raffi Avakian
1Stephen Balagadde
2019-01-20 22.33
Livslångt medemskap Nej 2018-08-19 19.55
OO2020: (FE) Ny Paragraf "Länsavdelningen" Avstår 2019-12-16 18.53
OO2020: (FE) Ny paragraf "Arbetsavdelningen" Avstår 2019-12-16 18.40
OO2020: (FE) Ny paragraf "Medlesmötet"
61.1 Syftet med medlemsmötet är a...
51.2 Medlemsmötet ansvarar för at...
42.1 Ogiltigförklara styrelsebesl...
32.4 Varje enskild medlem kan sök...
22.3 Avsätta hela styrelsen
12.2 Avsätta en eller flera styre...
2019-12-16 18.31
OO2020: 2. Organisation
1STATUS QUO
-1(FE)2.2 Ändring
2019-11-28 22.29
OO2020: 4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut (styrelsen)
2(NyDD) Status Quo
1(FE) d) Styrelsens ska på ett ef...
-1b) En medlem kan när som helst b...
-2a) Styrelsen har skyldighet att ...
-3(FE) f) Styrelsen kan tillsätta ...
-4(FE) e) Styrelsen fattar beslut ...
2019-12-04 19.15
OO2020: 4.5 Arbetssätt och tillsättning
4(FE) Ändring: c) Medlemsmötet be...
3(FE) Tillägg: i) Utesluts hela s...
2(FE) Ändring: a) Styrelsen ska b...
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.19
OO2020: Sammanslå Medlemsansvariga / Kontaktpersoner Nej 2019-12-17 21.12
OO2020: Sammanslå Moderator / Valförättare / Regelskötare Nej 2019-12-17 21.04
OO2020: § 5 Styrelse
2(FE) Ändring: Styrelsens ledamöt...
1(NyDD) Status Quo
-1(FE) Tillägg: Styrelsens fattar ...
2019-12-04 19.28
OO2020: §1 Syfte
1STATUS QUO
-1FDO 1.1 Ändring
2019-11-28 17.09
OO2020: §2 Medlemskap
1STATUS QUO
-1(FDO) Tillägg 3
-2(FDO)2.3 Ändring
-3(FDO) 2.1 Ändring
-4(FDO) Tillägg 1
-5(FDO) Tillägg 2
2019-11-28 22.02
OO2020: §3 Verksamhet
1STATUS QUO
-1(FDO) Tillägg 3
-2(FDO)3.2 Ändring
-3(FDO)3.1 Ändring
-4(FDO)3.5 Ändring
-5(FDO) Tillägg 1
-6(FDO) Tillägg 2
2019-11-28 22.14
OO2020: §4 Medlemsmöte
44.1 Medlemsmötet är partiets hög...
34.3 Delegering är tillåten om in...
24.2 Beslut fattas med enkel majo...
14.4 Årsberättelse, revision och ...
-1(FDO) Ändring: 4.1 till Medlems...
-2(FE) Ändring: 4.1 till Medlemsm...
2019-12-16 18.09
Omval av styrelse
2Jan Isefalk
1Thomas Larsson
2019-05-08 21.28
Prioritering av GOV utveckling
2Mobil-app
1Utveckla delegeringen
2014-11-03 20.37
Representant till initiativet Samverkan
1Daniel Nordenström
-1Mikael Nordfors
2019-08-25 08.27
Ska Arbetsgruppen DD folkets remissvar ges tillgång till att nyttja DDs plattformar för att uppnå gruppens syfte och mål? Ja 2019-12-30 18.24
Ska DD gå över till det nya medlemsforumet? Ja 2020-01-27 20.02
Ska DD kontrollera kandidaterna till EU-valet? Nej 2019-01-06 01.40
Ska DD ställa upp i EU-valet 2019? Nej 2018-09-25 17.57
Ska Mikael Nordfors uteslutas ur partiet? Ja 2019-11-12 20.59
Ska regeln mot "lögn eller förtal" tas bort inom DD? Nej 2019-11-27 18.33
Ska styrelsen och moderatorerna avsättas? Avstår 2019-11-15 09.36
Ska vi återinföra årsmedlemskap? Ja 2018-09-28 13.00
Tomma förtroendeuppdrag övergår till styrelsen Ja 2019-06-01 15.32
Vad ska det stå på valaffischen till EU-valet?
1Din röst i EU
2019-02-17 21.09
Val av 3 Moderatorer
1Thimmy Bågfelt
2019-12-04 19.00
Val av 3 Regelskötare
1Jesper Ek
2019-09-17 19.07
Val av 3 Valförrättare
1Jesper Ek
2019-12-04 19.56
Val av Styrelseledamöter 1:2 2019
2Carl Hashmi
1Thomas Larsson
-1Thomas Stjernquist
2019-01-01 22.14
Val av Styrelseledamöter 1:2 2020
6Thomas Larsson
5Thimmy Bagfelt
4Lennart Hedman
3Jonas Liljegren
2Johan Loberg
1Bo Wennström
-1Magnus Gustavsson
-2Thomas Friström
-3Mikael Nordfors
-4Max Björk
2019-12-16 15.54
Val av Styrelseledamöter 2:2 2018
4Jenny Rydhammer
3Jan Isefalk
2Emma Garnäs
1Kikki Levemark
2018-06-18 19.00
Val av Styrelseledamöter 2:2 2019
2Daniel Nordenström
1Thomas Larsson
-1Thomas Stjernquist
-2Mikael Nordfors
2019-06-18 21.59
Val av Valförättare
1Styrelsen
2018-08-26 15.00
Val av medlemsansvariga
1Thomas Larsson
-1Nils Sjöqvist
2018-08-26 15.02
Val av medlemsavgift 999 2018-08-19 20.00
Val av nya moderatorer
1Mikael Nordfors
2019-02-24 20.32
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?
1100.000 medborgare ska kunna tvi...
2016-04-27 10.33
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen?
1Reflexvästar med tryck
-1Disktrasa med fyndigt budskap + ...
2015-11-24 00.13
Ändra medlemsavgift till 100kr/år Ja 2019-10-17 17.47

π