Delegat: Thimmy Bågfelt

Drastiska åtgärder för drastiska resultat

Maximera engagemang och aktivitet inom och utanför partiet även när det kommer med risker och konflikter. Uppmuntra alla medlemmar att ta egna initiativ utan att behöva navigera komplicerade procedurer. Vi måste alla hjälpa till för att DD ska växa och blomstra. För att få mer uppmärksamhet måste DD behandla sakfrågor i offentligheten, utan att för den skull ge avkall på neutralitetsprincipen. Vi måste bygga broar med media, politiker och kändisar. Allt för att bli mer synliga. Jag är uppväxt i Mönsterås och Högsby kommun i Småland, men bor för närvarande i Reykjavik på Island. Jag och min fru har planer på att flytta till Sverige. Tills dess har jag fokus på att förbättra svenska folkets möjligheter att kommunicera angående politiska sakfrågor på internet.

Delegander: 0

Lagda röster

Omröstning Röst datum desc
Stödja EU-initiativet "VÄLJARE UTAN GRÄNSER" Avstår 2020-08-28 14.45
Kostnadsfritt medlemskap för UDD-medlemmar Ja 2020-08-14 13.59
Demokraticentrum i varje kommun Avstår 2020-08-14 13.54
Kräva två separata omröstningar för upplösning av partiet Ja 2020-08-14 13.48
Ska DD gå över till det nya medlemsforumet? Ja 2020-01-27 20.02
Ska Arbetsgruppen DD folkets remissvar ges tillgång till att nyttja DDs plattformar för att uppnå gruppens syfte och mål? Ja 2019-12-30 18.24
OO2020: Sammanslå Medlemsansvariga / Kontaktpersoner Ja 2019-12-17 21.12
OO2020: Sammanslå Moderator / Valförättare / Regelskötare Ja 2019-12-17 21.04
OO2020: (FE) Ny Paragraf "Länsavdelningen" Avstår 2019-12-16 18.53
OO2020: (FE) Ny paragraf "Arbetsavdelningen" Avstår 2019-12-16 18.40
OO2020: (FE) Ny paragraf "Medlesmötet"
41.2 Medlemsmötet ansvarar för at...
31.1 Syftet med medlemsmötet är a...
22.2 Avsätta en eller flera styre...
12.1 Ogiltigförklara styrelsebesl...
-12.4 Varje enskild medlem kan sök...
-22.3 Avsätta hela styrelsen
2019-12-16 18.31
OO2020: §4 Medlemsmöte
14.1 Medlemsmötet är partiets hög...
2019-12-16 18.09
Val av Styrelseledamöter 1:2 2020
2Thomas Larsson
1Jonas Liljegren
-1Mikael Nordfors
2019-12-16 15.54
Val av 3 Valförrättare
1Nils Sjöqvist
2019-12-04 19.56
OO2020: § 5 Styrelse
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.28
OO2020: 4.5 Arbetssätt och tillsättning
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.19
OO2020: 4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut (styrelsen)
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.15
Val av 3 Moderatorer
2Kikki Levemark
1Thomas Larsson
2019-12-04 19.00
OO2020: 2. Organisation
1STATUS QUO
-1(FE)2.2 Ändring
2019-11-28 22.29
OO2020: §3 Verksamhet
1STATUS QUO
-1(FDO)3.1 Ändring
-2(FDO)3.2 Ändring
-3(FDO)3.5 Ändring
-4(FDO) Tillägg 1
-5(FDO) Tillägg 3
-6(FDO) Tillägg 2
2019-11-28 22.14
OO2020: §2 Medlemskap
1STATUS QUO
-1(FDO) 2.1 Ändring
-2(FDO) Tillägg 2
-3(FDO) Tillägg 1
-4(FDO)2.3 Ändring
2019-11-28 22.02
OO2020: §1 Syfte
1STATUS QUO
-1FDO 1.1 Ändring
2019-11-28 17.09
Ska regeln mot "lögn eller förtal" tas bort inom DD? Ja 2019-11-27 18.33
Ska styrelsen och moderatorerna avsättas? Nej 2019-11-15 09.36
Förslag måste ha en utförare? Nej 2019-11-02 22.14
Dela upp paketomröstningar vid förändring av stadgar och regler i delomröstningar? Ja 2019-10-31 10.41
Ändra medlemsavgift till 100kr/år Ja 2019-10-17 17.47
8. (Daniel) Ska vi avsluta organisationsomröstningen och starta en ny – med två veckors röstningsgräns? Avstår 2019-10-07 18.27
Val av 3 Regelskötare
3Nils Sjöqvist
2Kikki Levemark
1Jesper Ek
2019-09-17 19.07
Förslag ny organisation
2Börja använda flytande demokrati.
1Förminska för att effektivisera
-1Blandmodellen (Thomas Larssons f...
-2Förslag till blandmodell
-3DD light – blandning av medlemss...
2019-07-07 19.01
Val av Styrelseledamöter 2:2 2019 Avstår 2019-06-18 21.59
Tomma förtroendeuppdrag övergår till styrelsen Ja 2019-06-01 15.32
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?
1 Alla utredningar inför lagförsl...
-1100.000 medborgare ska kunna tvi...
2016-04-27 10.33
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen?
2I ordning efter antalet förbestä...
1Allt som finns en efterfrågan på...
2015-11-24 00.13
Personval till Kontaktpersoner
4Jan Isefalk
3Anders Lönnfelt
2Kikki Levemark
1Thomas Larsson
2015-09-19 11.08
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar?
1Proportionellt
-1Majoritetsprincipen
2015-07-27 22.43
Prioritering av GOV utveckling
2Automatisk import av omröstninga...
1Gemensam utveckling av omröstnin...
2014-11-03 20.37

π