Delegat: Magnus Gustavsson

Magnus Gustavsson

De som håller med mig och mina kommentarer till största delen kan känna sig trygg att delegera till mig. Jag avser redovisa i god tid i förväg hur jag kommer att rösta i samtliga frågor, så det finns möjlgihet att återta er delegering ifall ni har avvikande uppfattning i en sakfråga. MVH/ Magnus

Delegander: 1

Lagda röster

Omröstning asc Röst datum
Anser medlemsmötet att styrelsen ska byggas på öppenhet och ansvarstagande? Nej 2016-03-16 18.00
SKA VARJE ARBETSGRUPP HA BESLUTSRÄTT I ALLA DE ENSKILDA FRÅGOR SOM BERÖR GRUPPENS ARBETE? Ja 2015-10-04 23.20
00/H: Ska vi ha moderatorer? Ja 2014-11-27 02.29
00/I-1: Ska vi komplettera ordförandeskapet med mötesledare Ja 2014-11-28 20.59
00/I-2: Val av tre mötesledare
4Joakim Sigvald
3Anders Lönnfält
2Jonas Liljegren
1Bo Wennström
-1Peter Iwanek
2014-11-28 21.02
00/L: Ska vi ta bort kravet? Nej 2014-12-17 21.59
10: Kan vi lägga Redovisningsberättelsen för verksamhetsåret till handlingarna? Ja 2014-11-06 20.40
11-1: Ansvarsfrihet för interimstyrelsen Ja 2014-10-24 18.39
11-2: Ansvarsfrihet för ordinarie styrelse Ja 2014-10-24 18.41
12: Antagande av nya stadgar för Direktdemokraterna Ja 2014-10-23 17.42
13/A-1: Styrelse? Ja 2014-10-24 16.28
13/A-2: Antal medlemmar i styrelse? 7 2014-10-24 16.31
13/A-3: Arbetsgruppers makt – relationen arbetsgrupp/styrelse Nej 2014-10-24 16.36
13/A-4: Tillsvidare delegering till arbetsgrupper Nej 2014-10-24 16.38
13/B-1: Partiledare Nej 2014-10-24 16.43
13/B-2: Antal partiledare 2 2014-10-24 16.46
13/B-3: Talespersoner istället för Partiledare Ja 2014-10-24 16.48
13/B-4: Antal talespersoner 5 2014-10-24 16.50
13/B-5: Vad ska eventuell talespersonerna kallas?
1Talespersonerna
-1Ombud
-2Partiombud
-3Partiledarna
-4Partiordförandena
2014-10-24 17.03
13/B-6: Partisekreterare Ja 2014-10-24 16.56
13/B-7: Antal partisekreterare 2 2014-10-24 16.59
13/B-8: Vem utser eventuell partisekreterare?
1Medlemmarna
-1Styrelsen
-2Inget av dessa
2014-10-24 17.09
13/C-1 Ska det finnas ett förtroenderåd (granskningsgrupp, där även valförrättare ingår) vars uppgift är att: Nej 2014-11-30 19.43
13/C-2 Hur många skall ingå i eventuell granskningsgrupp? 3 2014-11-30 19.46
13/D: Sekretess Ja 2014-10-24 18.43
13/E-3 Vem/vilka ska sammankallande till arbetsgrupper utses av?
2Av gruppen själv
1Årsmötet (och vid behov GOV)
-1Av styrelsen
2014-11-30 19.54
13/E-4 Vem får ingå i en arbetsgrupp? Nej 2014-11-30 19.58
13/E-5 Accepterar du att ev styrelse och/eller arbetsgrupp förbereder en fråga (utreder (vari det oftast ingår att fråga medlemmarna om råd)) och utformar några alternativ som medlemmarna sedan kan välja mellan? Ja 2014-11-30 20.00
13/E-6 Ska Direktdemokraterna nyttja kvotering till val av förtroendeposter/arbetsgrupper? Nej 2014-11-30 20.02
13/E-7 Skall varje arbetsgrupp representeras av en specifik ledare med ensam beslutsrätt gällande uteslutning, arbetsordning? Nej 2014-11-30 20.03
13/E-8 Om en arbetsgrupp inte skall ha en ledare, skall arbetsgruppen ändå ha en sammankallande person som ej har någon specifik makt utöver övriga medlemmar i arbetsgruppen? Ja 2014-11-30 20.04
13/F: Arbetsgrupper för Direktdemokraterna Ja 2014-10-24 18.49
13/G: Valberedning Nej 2014-10-24 18.51
13/e-1 Anser du att en arbetsgrupp ska äga sin egen fråga och inte kunna detaljstyras av ev styrelse? Ja 2014-11-30 19.48
13/e-2 Anser du att styrelsen ska kunna välja mellan att själv kontrollera en fråga eller lägga ut den på den arbetsgrupp som logiskt äger frågan ? Nej 2014-11-30 19.50
14/A: Sakneutralitet
1Förslag B
-1Förslag A
2014-10-24 17.24
14/B-1: Flytande eller direkt demokrati i vårt interna arbete? Ja 2014-10-24 17.30
14/B-2: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en intern delegat (inom partiets omröstningar gällande organisationen) ska kunna företräda? 25 2014-10-24 17.31
14/B-3: Flytande eller direkt demokrati i riksdagen?
1Flytande demokrati
-1Inget av dessa
2014-10-24 17.34
14/B-4: Alternativt val mellan flytande eller direkt demokrati i kommuner/landsting Ja 2014-10-24 17.38
14/B-5: Ska det finnas begränsningar i hur många röster en extern delegat (i sakpolitiska omröstningar) ska kunna företräda? 50 2014-10-24 17.39
14/C-1: Medlemsmakt - Urval av frågor Ja 2014-10-24 17.57
14/C-2: Hur en fråga blir prioriterad Nej 2014-10-24 18.06
14/C-3: Hur stort antal medlemmar krävs? 50 2014-10-24 18.04
14/C-4: Styrelsemakt Nej 2014-10-24 18.08
14/C-5: Arbetsgruppsmakt Nej 2014-10-24 18.09
14/D-1 Hur många % av medlemmarna ska krävas för att tvinga fram ett extra årsmöte där en eller flera förtroendeposter kan bytas ut? 5 2014-11-30 20.07
14/D-2 Hur snabbt ska en sådant extra årsmöte kunna ordnas? 2 2014-11-30 20.09
14/E-1: Arbetsro
11
-12
-23
2014-10-24 18.16
14/E-2: Realism i omröstningarna Nej 2014-10-24 18.18
14/E-3: Ska GOV beslut där det saknas budget eller utförare listas som opinionsyttringar/önskemål som ligger vilande? Ja 2014-10-24 18.20
14/F-1: Ändring av medlemsavgift Ja 2014-10-24 18.21
14/F-2: Vilken medlemsavgift ska vi ha? 200 2014-10-24 18.25
14/F-3: Extra medlemsavgift Nej 2014-10-24 18.27
14/G: Godkännande av avtal mellan lokalavdelning och riksorganisation Nej 2014-10-24 18.34
17/J: ORDNINGSFRÅGA (STADGAR - PLAN B)
1Avgör allt i GOV
-1NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI
-2AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA
-3BORDLÄGGA
-4Välj en styrelse som organiserar...
2014-11-10 20.31
17/O: Direktdemokratiska metod för att ta fram nya stadgar Ja 2014-11-18 17.53
2017-2018 Val av Medlemsansvarig
1Jan Isefalk
2017-09-04 14.48
5000 kr i budget till utveckling av hemsida och betalfunktioner Nej 2019-06-26 17.45
8. (Daniel) Ska vi avsluta organisationsomröstningen och starta en ny – med två veckors röstningsgräns? Ja 2019-10-07 18.27
Antal styrelsemedlemmar Nej 2015-07-19 23.27
Använd medlemmars riktiga namn i medlemssystemet Nej 2017-03-29 09.46
Av fem demokratiska sakfrågor ska tre väljas för att lyftas fram i kampanjer
3Förändringar i Grundlag måste go...
2Medborgarinitierade beslutande f...
1Elektroniska system för namninsa...
-1Status quo
2016-05-26 20.15
Avslag i votering innebär status quo Ja 2015-07-30 23.16
Budget 2017 Nej 2016-12-19 19.26
Budget för kvartal 3 2018 Nej 2018-08-13 16.05
Dela upp paketomröstningar vid förändring av stadgar och regler i delomröstningar? Ja 2019-10-31 10.41
Diskussion före omröstning Ja 2015-07-30 23.03
En vecka diskussion före omröstning Ja 2017-02-12 12.04
Ersätt status quo med den blåa linjen Ja 2019-09-12 20.14
Externt sakpolitiskt forum Ja 2016-04-08 13.18
Förslag måste ha en utförare? Ja 2019-11-02 22.14
Förslag ny organisation
1Börja använda flytande demokrati.
-1Traditionell verksamhetsmodell
2019-07-07 19.01
Förslag om snabbt avslut på årsmötet Ja 2014-12-01 21.55
Förtroendeuppdrag: Regelskötare Nej 2015-07-31 11.23
Förtroendevaldas neutralitet Ja 2016-12-21 13.19
Förtydliga styrelsens förtroendeuppdrag ”sammankallade och samordnare” Nej 2015-11-19 19.05
GOV i kommunpolitiken Avstår 2016-04-25 19.39
GRAD AV RADIKALITET
1Flytande demokrati
-1Ersätta
2015-07-27 22.33
Hur lång ska omröstningstiden vara för tidsbegränsade omröstningar? 21 2015-09-06 19.39
Hur många regelskötare ska vi ha? 3 2016-04-17 19.30
Hur ofta ska styrelsen ombildas?
4Varje månad
3Varannan vecka
2Varje vecka
1Varje kvartal
-1Varje halvår
-2Varje år
-3Varje dag
2015-07-21 12.54
Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar?
1Proportionellt
-1Majoritetsprincipen
2015-07-27 22.43
Ingå avtal för att möjliggöra användning av iGov.Direct® röstningsapp Ja 2016-11-27 21.05
Kandidater till EU-valet 2019 Avstår 2019-01-20 22.33
Kontaktpersoner Ja 2015-09-01 21.49
Kortare omröstningstid för ordningsfrågor Ja 2014-12-01 22.03
Kräv stöd för att starta omröstning Nej 2017-02-12 12.01
Livslångt medemskap Nej 2018-08-19 19.55
Neutralt formulerade omröstningar Nej 2015-07-30 23.11
När ska budgetförslag samt verksamhetsplan/-berättelser tas fram? Ja 2016-04-24 19.09
OO2020: 2. Organisation
1STATUS QUO
2019-11-28 22.29
OO2020: 4.1 Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut (styrelsen)
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.15
OO2020: 4.5 Arbetssätt och tillsättning
1(NyDD) Status Quo
2019-12-04 19.19
OO2020: § 5 Styrelse
1(NyDD) Status Quo
-1(FE) Tillägg: Styrelsens fattar ...
2019-12-04 19.28
OO2020: §1 Syfte
1STATUS QUO
2019-11-28 17.09
OO2020: §2 Medlemskap
1STATUS QUO
2019-11-28 22.02
OO2020: §3 Verksamhet
1STATUS QUO
2019-11-28 22.14
Omröstningstid för ordningsfrågor 3 2014-12-01 22.07
Omröstningstiden under årsmötet 2014 ska vara minst tre dygn Ja 2014-10-05 19.37
Omval av styrelse
6Jan Isefalk
5Jonas Liljegren
4Magnus Gustavsson
3Mikael Nordfors
2Joakim Gustafsson
1Emilio Müller
2019-05-08 21.28
Personval Styrelsen: Ordförande
1Anna Gustin
-1Peter Hjorthammar
2015-12-09 18.36
Personval Styrelsen: Vice Ordförande
1Personen som kommer näst högst u...
-1Christopher Dahlberg
-2Peter Hjorthammar
2015-12-09 18.43
Personval till Kontaktpersoner
3Magnus Gustavsson
2Anders Lönnfelt
1Joakim Sigvald
-1Christopher Dahlberg
-2Peter Hjorthammar
-3Thomas Larsson
2015-09-19 11.08
Prioritering av GOV utveckling
8Gemensam utveckling av omröstnin...
7Möjlighet att stryka alternativ ...
6Kommentarer och diskussioner
5Underlätta för andra att delta i...
4Sökfunktion
3Kategorisering / taggning
2Skilj på olika typer av utfall v...
1Tidsbegränsa delegering och röst
-1Anonymt förslagsställande
-2Utveckla delegeringen
-3Delegera till grupp
2014-11-03 20.37
Reglera förtroendeuppdrag Medlemsansvarig Ja 2017-01-02 09.28
Representant till initiativet Samverkan
2Mikael Nordfors
1Daniel Nordenström
2019-08-25 08.27
SKA DD OFFICIELLT VERKA FÖR MÖJLIGHETEN ATT HÅLLA BINDANDE FOLKOMRÖSTNINGAR? Ja 2016-04-08 13.31
STADGA ÄNDRING: Stadgar och Reglemente Nej 2016-12-26 11.26
SYNLIGGÖR EXISTERANDE GRUPPER Ja 2016-04-17 19.00
Sakneutralitet Nej 2016-03-14 13.30
Ska DD gå över till det nya medlemsforumet? Ja 2020-01-27 20.02
Ska DD kontrollera kandidaterna till EU-valet? Nej 2019-01-06 01.40
Ska DD ställa upp i EU-valet 2019? Ja 2018-09-25 17.57
Ska Mikael Nordfors uteslutas ur partiet? Nej 2019-11-12 20.59
Ska följande formulering återinföras i stadgarna? Nej 2015-06-16 23.08
Ska följande stadgeändringar genomföras? Ja 2015-06-17 17.49
Ska ja/nej-omröstningar ha en särställning som direkt beslutande? Nej 2017-02-12 12.08
Ska listan med namnen på personer som loggat in i GOV vara öppen för medlemmar att se? Nej 2014-10-20 12.05
Ska mandatperioden för styrelsen ändras?
13 mån (Status quo)
-16 mån
-212 mån
2016-04-02 18.21
Ska regeln mot "lögn eller förtal" tas bort inom DD? Ja 2019-11-27 18.33
Ska val av styrelse vara en tidsbegränsad omröstning? Nej 2016-04-02 18.31
Ska vi ersätta våra stadgar med alternativ B? Ja 2015-06-01 20.32
Ska vi införa följande regeländringar kring omröstningar? Nej 2017-01-11 13.51
Ska vi införa förtroendeuppdraget Valförrättare? Nej 2017-01-11 14.07
Ska vi tillsvidare låta det vara fritt att lägga upp omröstningar för varje enskild medlem direkt i GOV utan begränsningar? Ja 2015-07-04 13.44
Ska vi återinföra årsmedlemskap? Ja 2018-09-28 13.00
Ska voteringar vara öppna så att alla medlemmar kan se hur andra medlemmar har röstat? Nej 2014-10-20 12.09
Skall partiet avsätta kapital för webbshop ? Nej 2015-11-09 16.56
Stadgar: §Medlemskap
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.14
Stadgar: §Medlemsmöte
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.19
Stadgar: §Stadgar och Reglemente
1Nuvarande text med demokratiskt ...
2015-09-02 20.25
Stadgar: §Styrelse
1Stadgen från 7 juni
-1Nuvarande text + Styrelsen ska b...
2015-09-02 20.22
Stadgar: §Syfte
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.11
Stadgar: §Upplösning
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.26
Stadgar: §Verksamhet
1Stadgen från 7 juni
2015-09-02 20.17
Status quo för prioritetsomröstning Ja 2015-07-30 23.19
Styrelsen andra halvåret 2017
6Jan Isefalk
5Anders Ek
4Lasse Olerius
3Jonas Liljegren
2Damien Terry
1Emma Garnäs
-1Thomas Larsson
-2Christopher Dahlberg
-3Peter Hjorthammar
2017-06-15 15.49
Styrelsens mandat Nej 2015-11-15 18.28
Styrelseposter - Vilka ska ingå i styrelsen?
15Anders Lönnfält
14Jesper Ek
13Jonas Liljegren
12Joackim Ohlsson
11Anne Halldin
10Joakim Sigvald
9Gunilla Ljungberg Werkelin
8Carita Johansson
7Johan Palmaer
6Anna Gustin
5Rickard Ledin
4Andreas Åsenholm
3Martin Eriksson
2Hedy Mahmoudi
1Magnus Gustavsson
-1Alla medlemmar i partiet
-2Sebastian Näslund
-3Lasse Malmsjö
-4Thomas Larsson
-5Christopher Dahlberg
-6Peter Hjorthammar
2015-07-18 19.00
Test 2 Ja 2015-06-10 22.02
Test: How many christmas cookies should be distributed per person 28 2014-11-30 17.06
Tidsintervall för Upplösning (Del 2) 52 2020-11-26 15.53
Tillfälligt stoppa delegering Ja 2015-08-09 20.53
Tomma förtroendeuppdrag övergår till styrelsen Ja 2019-06-01 15.32
Tre-Demokrat-Regeln Nej 2015-10-05 15.04
Uppdragsdefinition Nej 2015-10-07 17.41
Vad ska det stå på valaffischen till EU-valet?
2Demokrati på riktigt!
1Demokrati mellan valen
-1Låt folket, och inte storföretag...
2019-02-17 21.09
Val av 3 Moderatorer
2Thimmy Bågfelt
1Anders Lönnfält
-1Thomas Larsson
-2Peter Hjorthammar
-3Kikki Levemark
2019-12-04 19.00
Val av 3 Regelskötare
1Jesper Ek
-1Kikki Levemark
2019-09-17 19.07
Val av 3 Valförrättare Avstår 2019-12-04 19.56
Val av 3 valförrättare
1Marcus Hyvönen
-1Thomas Larsson
2017-02-06 21.54
Val av Styrelseledamöter 1:2 2020
5Mikael Nordfors
4Thimmy Bagfelt
3Max Björk
2Lennart Hedman
1Thomas Friström
-1Thomas Larsson
2019-12-16 15.54
Val av Styrelseledamöter 2:2 2018
1Jan Isefalk
2018-06-18 19.00
Val av Styrelseledamöter 2:2 2019
1Mikael Nordfors
-1Daniel Nordenström
2019-06-18 21.59
Val av Talespersoner
5Per Norbäck
4Anders Lönnfält
3Erika Olofsdotter
2Hedy Mahmoudi
1Joakim Sigvald
-1Thomas Larsson
-2Peter Hjorthammar
2016-12-29 01.03
Val av Valförättare
1Anders Ek
-1Thomas Larsson
2017-03-17 16.20
Val av Valförättare
1Joakim Sigvald
-1Styrelsen
-2Status Quo
2018-08-26 15.00
Val av ansvarig utgivare för DD:s tidning “Dagens Demokrati”
1Lotte Johansson
-1Jesper Ek
2021-03-09 19.19
Val av medlemsansvariga
1Carl Hashmi
-1Thomas Larsson
2018-08-26 15.02
Val av medlemsavgift 1200 2018-08-19 20.00
Val av moderatorer
1Magnus Gustavsson
-1Joakim Sigvald
-2Thomas Larsson
-3Kikki Levemark
-4Peter Hjorthammar
2017-01-04 19.12
Val av ny kassör
1Anders Lönnfält
-1Peter Iwanek
2015-10-08 20.38
Val av nya moderatorer
1Nils Sjöqvist
-1Thomas Larsson
2019-02-24 20.32
Val av styrelse
9Anders Lönnfelt
8Thomas Larsson
7Robert Wensman
6Joakim Sigvald
5Jennifer Black
4Per Norbäck
3Jerker Antoni
2Jonas Liljegren
1Lennart Hedman
-1Markus Blomberg
2014-12-27 11.33
Val av styrelseledamöter andra halvåret 2016
3Jonas Liljegren
2Hedy Mahmoudi
1Joakim Sigvald
-1Thomas Larsson
2016-06-15 18.34
Val av styrelsemedlemmar 1:a halvåret 2017
9Christian Paulsen
8Lennart Hedman
7Jonas Helander
6Anders Lönnfält
5Hedy Mahmoudi
4Damien Terry
3Joakim Sigvald
2Jan Isefalk
1Jesper Ek
-1Peter Hjorthammar
-2Kikki Levemark
-3Val av styrelsemedlemmar 1:a hal...
2016-12-21 09.49
Val av talespersoner
5Lotte Johansson
4Per Norbäck
3Thomas Larsson
2Jennifer Black
1Bo Wennström
-1Sebastian Näslund
-2Markus Blomberg
2014-12-22 17.40
Val av två partisekreterare
5Lotte Johansson
4Joakim Sigvald
3Thomas Larsson
2Bo Wennström
1Anders Lönnfält
-1Peter Iwanek
-2Markus Blomberg
-3Sebastian Näslund
2014-12-20 11.39
Val till Regelskötare
2Jesper Ek
1Magnus Gustavsson
-1Sebastian Näslund
-2Christopher Dahlberg
-3Status quo
2015-08-15 11.11
Vilka av dessa stadgeförslag föredrar du?
2Alternativ B
1Alternativ C
-1Alternativ D
2015-05-25 11.19
Vilka direktdemokratiska sakfrågor ska partiet föra fram i kampanjform?
8Tjänstemannaansvar
7Obligatoriskt att få lämna medbo...
6Initiativrätt på nationell nivå
5Elektroniska system för namninsa...
4Inrätta en Konstitutionsdomstol ...
3Transparenslag där alla dokument...
2medborgarinitierade beslutande f...
1Låt folket bestämma skatteuttage...
2016-04-27 09.54
Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?
8Tjänstemannaansvar
7Folkomröstning vid grundlagsändring
6 Alla utredningar inför lagförsl...
5Namninsamlingar via internet ska...
4Regler kring politiker i jävsitu...
3100.000 medborgare ska kunna tvi...
2de folkvalda måste kunna avsätta...
1Hårdare reglering av lobbyism, m...
-1Status quo
-2Inga
-3Ekonomisk demokrati - staten ska...
-416 år som ny rösträttsålder
2016-04-27 10.33
Vilken produkt skall köpas in härnäst till Webbshopen?
9Klistermärken till registrerings...
8Pennor med DD tryck!
7Klistermärke rund 13cm. DD-Blomm...
6Allt som finns en efterfrågan på...
5T-shirts orange
4Vid tröja med stort logotyp på m...
3Disktrasa med fyndigt budskap + ...
2Kaffemugg vit "Rör om rör rätt"
1Isskrapa med DD-logo
-1Pläd/Filt med DD-tryck
-2Påsklämmor med DD-logo
-3Badlakan med DD-logo
2015-11-24 00.13
Välkomstpaket till nya medlemmar Ja 2016-12-17 15.59
test Nej 2015-06-10 21.46
Ändra regel om omröstningsfrågas formulering Avstår 2017-02-12 11.47
Ändra regel om omröstningstråd Ja 2017-02-12 11.42
Ändring av stadgarna om firmatecknare Nej 2015-11-01 17.28
Återaktivera delegering i Gov Nej 2017-01-29 20.13
Återkommande stormöte med arbetsgrupper Nej 2016-05-05 20.49

π