Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
10024 0 Never voted
142124 0 Never voted
Andreas Åsenholm 0 Varje kvartal 2015-07-25 16.35
Christopher Dahlberg 0 Never voted
Daniel Holm 0 Varje halvår 2015-07-21 14.33
Jennifer Black 0 Never voted
Joar Amnéus 0 Never voted
Johan Palmaer 1 Varje halvår 2015-07-21 17.50
Jonas Helander 0 Never voted
Jonas Liljegren 0 Status quo 2015-07-28 13.24
Magnus Gustavsson 1 Varje månad 2015-07-24 13.44
Peter Hjorthammar 0 Varje kvartal 2015-07-21 13.54
Robert Wensman 0 Varje månad 2015-07-23 11.44
Sebastian Näslund 0 Varje halvår 2015-07-21 12.58
Thomas Larsson 7 Varje halvår 2015-07-21 14.41
jesperek 0 Hela tiden 2015-07-29 17.43
jonastest1 0 Never voted

π