Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
Bo Wennström 1 Ja 2014-10-20 15.59
Gil Roitto 0 Nej 2014-10-20 19.08
Jennifer Black 0 Nej 2014-10-22 16.12
Jonas Helander 0 Nej 2014-10-21 18.56
Sebastian Näslund 0 Avstår 2014-10-20 14.04
jonastest1 0 Never voted

π