Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
Bo Wennström 1 Ja 2014-10-20 16.00
Gil Roitto 0 Nej 2014-10-22 07.06
Jennifer Black 0 Nej 2014-10-22 16.12
Jonas Helander 0 Nej 2014-10-21 18.57
Sebastian Näslund 0 Nej 2014-10-22 14.56
jonastest1 0 Never voted

π