Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
10024 0 Never voted
Anton Borgebrand 0 Talespersonerna 2014-11-03 12.48
Bo Wennström 1 Talespersonerna 2014-10-24 19.39
Gil Roitto 0 Talespersonerna 2014-10-25 16.30
Jennifer Black 0 Talespersonerna 2014-10-24 17.07
Joar Amnéus 0 Folkets röster 2014-10-26 14.31
Johan Palmaer 1 Talespersonerna 2014-11-01 22.47
Jonas Helander 0 Språkrören 2014-10-25 16.15
Jonas Liljegren 0 Talespersonerna 2014-10-24 22.01
Robert Wensman 0 Talespersonerna 2014-11-05 17.44
Sebastian Näslund 0 Talespersonerna 2014-10-24 17.25
Thomas Larsson 7 2014-11-06 18.59
jonastest1 0 Never voted

π