Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
10024 0 Never voted
Anton Borgebrand 0 Medlemmarna 2014-11-01 22.59
Bo Wennström 1 Medlemmarna 2014-10-24 19.42
Gil Roitto 0 Medlemmarna 2014-10-25 16.31
Jennifer Black 0 Årsmötet 2014-10-24 17.11
Joar Amnéus 0 Medlemmarna 2014-10-26 14.33
Johan Palmaer 1 Styrelsen 2014-11-01 22.48
Jonas Helander 0 Medlemmarna 2014-10-25 16.16
Jonas Liljegren 0 Medlemmarna 2014-10-24 22.03
Robert Wensman 0 Medlemmarna 2014-11-05 17.47
Sebastian Näslund 0 Medlemmarna 2014-10-24 17.24
Thomas Larsson 7 Medlemmarna 2014-10-26 14.18
jonastest1 0 Never voted

π