Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
Bo Wennström 1 Utveckling och prövning av röstn... 2016-04-28 15.22
Johan Palmaer 1 Status quo 2016-04-27 21.33
Jonas Liljegren 0 Inga 2016-11-21 17.00
Magnus Gustavsson 1 Tjänstemannaansvar 2016-05-05 21.49
Mikael Engvall 0 Alla folkomröstningar ska vara b... 2016-05-31 22.28
Mikael Nordfors 4 Driv en kampanj mot Politisk Kor... 2018-03-18 08.12
Thomas Larsson 7 Namninsamlingar via internet ska... 2016-04-27 19.27
nils.sjoqvist 1 100.000 medborgare ska kunna tvi... 2019-01-07 08.15
styrelsen 0 Ej röstat
thimmybagfelt 0 Alla utredningar inför lagförsl... 2019-04-04 18.53

π