Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
Joakim Sigvald 2 Ej röstat
Johan Palmaer 0 Alla utredningar inför lagförsl... 2016-04-27 21.33
Magnus Gustavsson 1 Tjänstemannaansvar 2016-05-05 21.49
Mikael Engvall 0 Alla folkomröstningar ska vara b... 2016-05-31 22.28
Mikael Nordfors 1 Driv en kampanj mot Politisk Kor... 2018-03-18 08.12
Thomas Larsson 2 Namninsamlingar via internet ska... 2016-04-27 19.27

π