Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
Bo Wennström 1 Anders Lönnqvist 2016-12-29 18.25
Johan Palmaer 1 Thomas Larsson 2017-01-03 18.35
Jonas Liljegren 0 Status quo 2017-01-03 11.17
Magnus Gustavsson 1 Per Norbäck 2017-01-02 11.06
Mikael Engvall 0 Erika Olofsdotter 2018-09-09 16.37
Mikael Nordfors 4 Per Norbäck 2018-03-22 01.31
Thomas Larsson 7 2016-12-30 16.54
nils.sjoqvist 1 Never voted

π