Delegatröster

Delegat Delegander asc Röst Lagd
Mikael Engvall 0 Erika Olofsdotter 2018-09-09 16.37
Bo Wennström 0 Anders Lönnqvist 2016-12-29 18.25
Jonas Liljegren 0 Status quo 2017-01-03 11.17
Johan Palmaer 0 Thomas Larsson 2017-01-03 18.35
nils.sjoqvist 0 Never voted
Magnus Gustavsson 1 Per Norbäck 2017-01-02 11.06
Mikael Nordfors 4 Per Norbäck 2018-03-22 01.31
Thomas Larsson 5 2016-12-30 16.54

π