Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
Bo Wennström 0 Mobil-app 2014-11-09 00.20
Johan Palmaer 0 Utveckla delegeringen 2014-11-04 21.24
Jonas Liljegren 0 Utveckla delegeringen 2014-11-03 20.49
Magnus Gustavsson 1 Gemensam utveckling av omröstnin... 2014-11-12 14.27
Mikael Engvall 0 Ej röstat
Mikael Nordfors 4 För och motargument 2019-07-07 08.51
Thomas Larsson 5 Mobil-app 2014-11-09 21.50
nils.sjoqvist 0 Mobil-app 2019-02-20 21.35
styrelsen 0 Ej röstat

π