Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
10024 0 Never voted
Anton Borgebrand 0 AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA 2014-11-22 18.57
Bo Wennström 0 NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI 2014-11-10 22.11
Gil Roitto 0 Avgör allt i GOV 2014-11-15 09.28
Jennifer Black 0 NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI 2014-11-10 20.37
Joar Amnéus 0 Avgör allt i GOV 2014-11-11 22.08
Johan Palmaer 0 BORDLÄGGA 2014-11-11 00.19
Jonas Helander 0 AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA 2014-11-19 20.45
Jonas Liljegren 0 Avgör allt i GOV 2014-11-12 18.16
Peter Hjorthammar 0 AVSLAG AV ORDNINGSFRÅGA 2014-11-10 21.47
Robert Wensman 0 Never voted
Sebastian Näslund 0 Avgör allt i GOV 2014-11-11 09.28
Thomas Larsson 5 NORMALSTADGA + DIREKTDEMOKRATI 2014-11-12 00.43
jonastest1 0 Never voted

π