Delegatröster

Delegat Delegander Röst Lagd
10024 0 Never voted
Anton Borgebrand 0 Av gruppen själv 2014-12-02 17.39
Daniel Holm 0 Av gruppen själv 2014-11-30 21.40
Gil Roitto 0 Never voted
Jennifer Black 0 Av gruppen själv 2014-11-30 20.15
Joar Amnéus 0 Av gruppen själv 2014-12-05 16.52
Johan Palmaer 1 Av gruppen själv 2014-11-30 20.39
Jonas Helander 0 Never voted
Jonas Liljegren 0 Av gruppen själv 2014-12-06 22.20
Magnus Gustavsson 1 Av gruppen själv 2014-12-02 13.17
Peter Hjorthammar 0 Av gruppen själv 2014-11-30 22.11
Robert Wensman 0 Never voted
Sebastian Näslund 0 Av gruppen själv 2014-12-02 09.20
Thomas Larsson 8 Av gruppen själv 2014-11-30 21.05
jonastest1 0 Never voted

π