Hur ska vi fördela mandaten i beslutande församlingar?

Ska vi rösta efter majoritetsprincipen eller fördela mandaten proportionerligt efter andel? Vi får många frågor om detta. Dvs om resultatet i vårt röstsystem säger 49% Nej och 51% JA. Hur ska vi då rösta i t ex riksdagen? Ska vi fördela våra ledamöters röster så att det speglar resultatet proportionerligt eller ska alla mandaten läggas enligt majoritetens vilja Det blir större effekt och större påverkan om vi röstar med alla mandat. Dvs alla röstar antingen Ja eller Nej. Men det blir problematiskt med delegeringsfunktionen. Denna fråga gäller endast en eventuell situation i riksdagen där ett parti har minst ca 20 mandat.
Område DD Riks
Skapat av Sebastian Näslund
2015-07-27 22.43
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 102 (32.7%)
Direkta röster 96 (30.8%)
Avstår5 (1.6%)
Avslutas Inf

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Proportionellt Magnus Gustavsson Mikael Engvall Thimmy Bågfelt 
2 IN Hybrid (prop./maj.) Jonas Liljegren Johan Palmaer nils.sjoqvist Mikael Nordfors 
3 UP Majoritetsprincipen Thomas Larsson 
4 IN Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 DOWN Status quo

π