Förtroendeuppdrag: Regelskötare

Den här omröstningen avslutades 2015-08-14 11.23.

Ska vi införa förtroendeposten Regelskötare, enligt följande uppdragsbeskrivning?

* Regelskötaren äger det fulla ansvaret för att hålla sidan ”Organisation” och dess undersidor på hemsidan tillgängliga och uppdaterade med information om:

- gällande stadgar,

- gällande reglemente,

- uppdragsbeskrivningar för gällande förtroendeuppdrag, inklusive styrelsen,

- vilka som innehar vilka förtroendeuppdrag,

- samt länkar till de omröstningar där dessa beslut har tagits

* Regelskötaren har vetorätt mot beslut som strider mot gällande lagar, stadgar eller reglemente, i enlighet med generalitetsprincipen (beslut av lägre valör får inte strida mot bestämmelse av högre valör), samt mot stadgebeslut som strider mot gällande stadgar enligt sundhetsprincipen (Det får inte finnas motsägelser mellan gällande paragrafer i stadgarna)

* Regelskötaren har rätt att omformulera beslutade förändringar av reglemente och uppdragsbeskrivningar, utan att ändra innebörden i vad som beslutats, så att dessa blir så klara och tydliga som möjligt, inklusive att ta bort gamla delar av reglemente och uppdragsbeskrivningar som motsägs av nya beslut.

Regelskötaren väljs genom kontinuerligt personval med fri kandidering. Omsättning av posten sker vid varje månadsskifte.

Område DD Riks
Skapat av 10024
2015-07-31 11.23
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 39 (12.5%)
Direkta röster 28 (9.0%)
Ja16 (5.1%)
Avstår6 (1.9%)
Nej17 (5.4%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

51.5%17 Nej 6 Avstår 48.5%16 Ja
Delegater Delegater
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π