Kontaktpersoner

Den här omröstningen avslutades 2015-09-15 21.49.
Ska vi införa förtroendeuppdraget; Kontaktpersoner för DD-riks, dessa ska ansvara för partiets officiella kommunikation via e-post, SMS, brev, fax och telefon, från allmänhet, medlemmar och media. De ska vara 3 till antalet och samtliga ha samma befogenheter att svara och även kunna läsa all inkommande och skriftlig utgående korrespondens, från och till övriga kontaktpersoner. Kontaktpersonerna förväntas inte besitta all kunskap och kompetens inom partiet utan bör när så är lämpligt vidarebefordra frågor och information till den instans i partiet som kan hantera ärendet bäst. Kontaktpersonerna ska som en viktig del av partiets framtoning, förmedla en korrekt och rättvisande information om partiets verksamhet, syften, mål, beslut mm, enligt beslut från medlemmar, arbetsgrupper och styrelse. Kontaktpersonerna utses genom ett kontinuerligt personval där de 3 som ligger högst upp på listan, om de accepterat uppdraget, automatiskt tillsätts. Mandatperioden är 1 månad, varefter en ny tillsättning utifrån omröstningen sker på samma sätt.
Område DD Riks
Skapat av Magnus Gustavsson
2015-09-01 21.49
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 48 (15.4%)
Direkta röster 43 (13.8%)
Ja31 (9.9%)
Avstår9 (2.9%)
Nej8 (2.6%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

20.5%8 Nej 9 Avstår 79.5%31 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π