Personval till Kontaktpersoner

Den här omröstningen avslutades 2019-12-10 16.23.

Val av tre stycken kontaktpersoner enligt uppdragsbeskrivning:

http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=152573

Fri kandidering, kandidater lägger upp sig själva som alternativ.

Vid varje månadsskifte tillsätts de tre med högst ranking i omröstningen.

Vid lika resultat ges företräde till de som redan sitter som kontaktperson, i andra hand används den ordning i vilken Gov listar kandidaterna i resultatlistan.

Område DD Riks
Skapat av 10024
2015-09-19 11.08
Typ Prioritet
Röstberättigade312
Röster 66 (21.2%)
Direkta röster 60 (19.2%)
Avstår15 (4.8%)
Avslutning Jan Isefalk

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Jan Isefalk Jonas Liljegren Thimmy Bågfelt 
2 UP Joakim Sigvald Bo Wennström 
3 UP Peter Hjorthammar
4 DOWN Christopher Dahlberg Mikael Nordfors 
5 UP Thomas Larsson Thomas Larsson Johan Palmaer 
6 UP Magnus Gustavsson Magnus Gustavsson 
7 UP Anders Lönnfelt
8 UP Thomas Jansson

π