Personval till Kontaktpersoner

Val av tre stycken kontaktpersoner enligt uppdragsbeskrivning:

http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=152573

Fri kandidering, kandidater lägger upp sig själva som alternativ.

Vid varje månadsskifte tillsätts de tre med högst ranking i omröstningen.

Vid lika resultat ges företräde till de som redan sitter som kontaktperson, i andra hand används den ordning i vilken Gov listar kandidaterna i resultatlistan.

Område DD Riks
Skapat av Joakim Sigvald
2015-09-19 11.08
Typ Prioritet
Röstberättigade136
Röster 41 (30.1%)
Direkta röster 40 (29.4%)
Avstår12 (8.8%)
Avslutas inf

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Jan Isefalk Thomas Larsson 
2 UP Joakim Sigvald
3 DOWN Thomas Larsson Johan Palmaer 
4 UP Christopher Dahlberg Joakim Sigvald 
5 DOWN Kikki Levemark
6 DOWN Magnus Gustavsson Magnus Gustavsson 
7 DOWN Anders Lönnfelt
8 DOWN Anna Gustin
9 DOWN Peter Hjorthammar
10 DOWN Utses av Styrelsen
11 DOWN Thomas Jansson
12 DOWN Gunilla Ljungberg Werkelin
13 DOWN Status quo

π