Personval till Kontaktpersoner

Val av tre stycken kontaktpersoner enligt uppdragsbeskrivning:

http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=152573

Fri kandidering, kandidater lägger upp sig själva som alternativ.

Vid varje månadsskifte tillsätts de tre med högst ranking i omröstningen.

Vid lika resultat ges företräde till de som redan sitter som kontaktperson, i andra hand används den ordning i vilken Gov listar kandidaterna i resultatlistan.

Område DD Riks
Skapat av Joakim Sigvald
2015-09-19 11.08
Typ Prioritet
Röstberättigade150
Röster 45 (30.0%)
Direkta röster 43 (28.7%)
Avstår13 (8.7%)
Avslutas inf

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Jan Isefalk Thomas Larsson 
2 UP Joakim Sigvald
3 UP Thomas Larsson Johan Palmaer 
4 UP Utses av Styrelsen
5 UP Kikki Levemark
6 DOWN Christopher Dahlberg Joakim Sigvald 
7 DOWN Anna Gustin
8 DOWN Peter Hjorthammar
9 DOWN Status quo
10 DOWN Magnus Gustavsson Magnus Gustavsson 
11 DOWN Anders Lönnfelt
12 DOWN Thomas Jansson
13 DOWN Gunilla Ljungberg Werkelin

π