SKA VARJE ARBETSGRUPP HA BESLUTSRÄTT I ALLA DE ENSKILDA FRÅGOR SOM BERÖR GRUPPENS ARBETE?

Den här omröstningen avslutades 2015-10-18 23.20.
Säger medlemsmötet JA till frågan, innebär detta att: * Varje arbetsgrupp har beslutsrätt i alla ärenden som berör arbetsgruppen. * En arbetsgrupp har rätt att besluta om ett uppdrag inom gruppens atbets- och ansvarsområde ska delegeras. * Om en arbetsgrupp anser att en konflikt mellan olika arbetsgrupper uppstått, kan denna arbetsgrupp begära att frågan avgörs av styrelsen och att ett omedelbart stopp för beslutsrätten (stoppet gäller då samtliga grupper som är inblandade i beslutskonflikten) gäller, tills dess att styrelsen tagit beslut om vilken arbetsgrupp som har beslutsrätten i den specifika frågan. Styrelsebeslutet ska tas så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar från det att det tillfälliga stoppet införts (dvs från den stunden en av de berörda arbetsgrupperna begärt beslut av styrelsen), annars upphävs det tillfälliga stoppet i beslutsrätten med automatik.
Område DD Riks
Skapat av Jan Isefalk
2015-10-04 23.20
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 39 (12.5%)
Direkta röster 39 (12.5%)
Ja28 (9.0%)
Avstår5 (1.6%)
Nej6 (1.9%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

17.6%6 Nej 5 Avstår 82.4%28 Ja
Delegater Delegater
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π