Uppdragsdefinitioner

This prop was aborted on 2015-10-07 12.09.
Måste roller, förtroendeposter, uppdrag definieras innan de kan börja utföra arbete?

Kan en person, roll eller ett uppdrag utföra arbete baserat på förtroende till dess rollen har detaljbeskrivits formulerats och röstats om av Medlemsmötet - ifall behov av detaljbeskrivning finns?

I klartext:

Kan/får t ex en vald styrelse eller annan förtroendepost utföra arbete utan att en detaljbeskrivning av styrelsens eller förtroendepostens roll är genomröstad?
Område DD Riks
Skapat av Peter Hjorthammar
2015-10-07 09.46
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 13 (4.2%)
Direkta röster 13 (4.2%)
Ja5 (1.6%)
Avstår4 (1.3%)
Nej4 (1.3%)
Avslutning Is aborted

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

44.4%4 Nej 4 Avstår 55.6%5 Ja
Delegater Delegater
Thomas Larsson
Johan Palmaer

π