12: Antagande av nya stadgar för Direktdemokraterna

Den här omröstningen avslutades 2014-10-28 18.02.
Vi beslutar att
* Antaga Direktdemokraternas stadgar v0.3
* Interimstyrelsen erkännes så som styrelse för Direktdemokraterna
* Alla tidigare beslut av Aktiv Demokrati upphävs och ersätts av de som tagits av Interimstyrelsen sen dess bildande
Område DD Riks
Skapat av Jennifer Black
2014-10-23 17.42
Typ Ja/Nej
Röstberättigade285
Röster 63 (22.1%)
Direkta röster 61 (21.4%)
Ja52 (18.2%)
Avstår7 (2.5%)
Nej4 (1.4%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

7.1%4 Nej 7 Avstår 92.9%52 Ja
Delegater Delegater
Jonas Liljegren
Magnus Gustavsson
Bo Wennström

π