12: Antagande av nya stadgar för Direktdemokraterna

Den här omröstningen avslutades 2014-10-28 18.02.
Vi beslutar att
* Antaga Direktdemokraternas stadgar v0.3
* Interimstyrelsen erkännes så som styrelse för Direktdemokraterna
* Alla tidigare beslut av Aktiv Demokrati upphävs och ersätts av de som tagits av Interimstyrelsen sen dess bildande
Område DD Riks
Skapat av Jennifer Black
2014-10-23 17.42
Typ Ja/Nej
Röstberättigade242
Röster 68 (28.1%)
Direkta röster 66 (27.3%)
Ja56 (23.1%)
Avstår8 (3.3%)
Nej4 (1.7%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

6.7%4 Nej 8 Avstår 93.3%56 Ja
Delegater Delegater
Magnus Gustavsson

π