12: Antagande av nya stadgar för Direktdemokraterna

Den här omröstningen avslutades 2014-10-28 18.02.
Vi beslutar att
* Antaga Direktdemokraternas stadgar v0.3
* Interimstyrelsen erkännes så som styrelse för Direktdemokraterna
* Alla tidigare beslut av Aktiv Demokrati upphävs och ersätts av de som tagits av Interimstyrelsen sen dess bildande
Område DD Riks
Skapat av Jennifer Black
2014-10-23 17.42
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 63 (20.3%)
Direkta röster 61 (19.6%)
Ja52 (16.7%)
Avstår7 (2.3%)
Nej4 (1.3%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

7.1%4 Nej 7 Avstår 92.9%52 Ja
Delegater Delegater
Jonas Liljegren
Bo Wennström
Magnus Gustavsson

π