Styrelsens mandat

Den här omröstningen avslutades 2015-11-29 18.28.

Ska följande läggas till reglementet?

(Formatering och numrering kan justeras)

Styrelsen

 1. Har den övergripande uppgiften att se till att verksamheten fungerar och utvecklas i enlighet med medlemmarnas beslut

  1. Styrelsen har skyldighet att se till att lagar, stadgar, reglemente och etiska riktlinjer följs inom partiet.

  2. En medlem kan när som helst begära en omröstning på medlemsmötet i vilken fråga som styrelsen beslutat om.

 2. Samordnar aktiviteter från arbetsgrupper och medlemmar

 3. Hanterar avtal, ekonomi och tillgångar

  1. Styrelsen lägger ett budgetförslag och verksamhetsplan för varje kvartal som skall godkännas av medlemsmötet.

  2. Utgifter som överstiger 10 % av det beslutade budgetförslaget skall godkännas av medlemsmötet.

  3. Styrelsen ansvarar för kontakt med myndigheter.

  4. Styrelsen tecknar avtal med lokala partiföreningar om teckningsrätt till vallistor och medlemsavgifter.

 4. Ser till att kommunikation med medlemmar och omvärld fungerar tillfredsställande

  1. Styrelsen har skyldighet att vid varje styrelsemöte avge ett mötesprotokoll som är tillgängligt för medlemmar.

  2. Varje kvartal skall styrelsen avge en verksamhets- och ekonomiberättelse för partiet.

  3. Styrelsen har ett ansvar att det ges en korrekt och positiv bild av partiet, samt att partiet är transparent.

 5. Arbetssätt och tillsättning

  1. Styrelsen skall bestå av en kassör och högst 15 ledamöter.

  2. En medlem kan fritt kandidera till styrelsen genom medlemsmötets kontinuerliga prioritetsomröstning.

  3. En ny styrelse väljs om kvartalsvis genom kontinuerlig prioritetsomröstning.

  4. Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete.

  5. Styrelsen utser inom sig de roller som den anser sig behöva, såvida inget annat bestäms av medlemsmötet.

Område DD Riks
Skapat av Jonas Liljegren
2015-11-15 18.28
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 30 (9.6%)
Direkta röster 30 (9.6%)
Ja17 (5.4%)
Avstår6 (1.9%)
Nej7 (2.2%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

29.2%7 Nej 6 Avstår 70.8%17 Ja
Delegater Delegater
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson
Jonas Liljegren
Bo Wennström
Thomas Larsson

π