Förtydliga styrelsens förtroendeuppdrag ”sammankallade och samordnare”

Den här omröstningen avslutades 2015-12-03 19.05.

Förtroendeposten som de två första namnen får genom den fria kandideringen till styrelseposter ska omdöpas till ”Ordförande och Vice ordförande”.

Posten får ett förtydligande uppdrag, vilket innebär följande som skrivs in i reglementet under kapitel 3 Styrelsen, om inte regelskötaren hittar en lämpligare plats:

Ordförande

1. Ansvarar för att styrelsen har styrelsemöten.

2. Ordförande leder styrelsensammanträden, om inte sammanträdet beslutar något annat.

4. Gör utskick av dagordning och protokoll till förtroendevalda och tillgängliga för medlemmarna.

Ordförande får delegera ansvaret av utskick till någon annan förtroendevald.

5. Om ordförande har förhinder att närvara på ett styrelsemöte, inträder vice ordförande som ordförande.

Vice ordförande

1. Vid styrelsemöte är vice ordförande sekreterare, om inte styrelsemötet beslutar något annat.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2015-11-19 19.05
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 34 (10.9%)
Direkta röster 34 (10.9%)
Ja15 (4.8%)
Avstår8 (2.6%)
Nej11 (3.5%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

42.3%11 Nej 8 Avstår 57.7%15 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
Thomas Larsson
Magnus Gustavsson
Jonas Liljegren
Johan Palmaer

π