Personval Styrelsen: Ordförande

Den här omröstningen avslutades 2016-11-13 18.36.

Vem ska utses till förtroendeuppdraget "Ordförande"?

Beskrivning:

Under årsmötet 2014 infördes styrelseposten Partisekreterare. Årsmötet beslutade att de skulle vara 2 partisekreterare och att medlemsmötet utser posten.

I december 2015 förtydligade medlemsmötet förtroendeuppdraget och omdöptes till Ordförande samt Vice Ordförande. (alla källor finns i diskussionslänk)

Uppdraget Ordförande innebär följande:

1. Ansvarar för att styrelsen har styrelsemöten.

2. Ordförande leder styrelsensammanträden, om inte sammanträdet beslutar något annat.

3. Ordförande kan prioritera i dagordningen, i de fall inte GOV anger annat.

4. Gör utskick av dagordning och protokoll till förtroendevalda och tillgängliga för medlemmarna. Ordförande får delegera ansvaret av utskick till någon annan förtroendevald.

5. Ska ständig redovisar styrelsens arbete till medlemmarna.

6. Ordförande skulle också kunna föreslå nyval till en styrelseplats om en styrelsemedlem är inaktiv.

7. Om ordförande har förhinder att närvara på ett styrelsemöte, inträder vice ordförande som ordförande.

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2015-12-09 18.36
Typ Prioritet
Röstberättigade311
Röster 35 (11.3%)
Direkta röster 35 (11.3%)
Avstår2 (0.6%)
Avslutning Personen som kommer högst upp på...

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Personen som kommer högst upp på styrelsepost-omröstningen Thomas Larsson 
2 DOWN Styrelsen väljer självt Johan Palmaer 
3 UP Status quo
4 DOWN Anna Gustin Magnus Gustavsson 
5 DOWN Thomas Larsson
6 DOWN Avstår
7 DOWN Peter Hjorthammar
8 DOWN Torsten Lindholm
9 DOWN Magnus Gustavsson

π