Sakneutralitet

Den här omröstningen avslutades 2016-03-28 13.30.

Ska vi anta följande gällande Direktdemokraternas neutralitet?

"Sakneutraliteten är en orange tråd genom hela partiet – varför våra personliga åsikter inte skall speglas när vi företräder partiet offentligt i lokalgrupperna eller som medlemmar i interngrupperna. Våra åsikter i privata sammanhang har Direktdemokraterna inga synpunkter på – men som representanter för Direktdemokraterna är vi alltid sakneutrala.

Neutraliteten är viktig för att alla oavsett åsikt ska känna sig välkomna. Direktdemokraterna vill skapa ett inkluderande klimat, inte ett exkluderande."

Område DD Riks
Skapat av Peter Hjorthammar
2016-03-14 13.30
Typ Ja/Nej
Röstberättigade265
Röster 33 (12.5%)
Direkta röster 33 (12.5%)
Ja24 (9.1%)
Avstår3 (1.1%)
Nej6 (2.3%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

20.0%6 Nej 3 Avstår 80.0%24 Ja
Delegater Delegater
Magnus Gustavsson Joakim Sigvald
Thomas Larsson
Bo Wennström

π