Anser medlemsmötet att styrelsen ska byggas på öppenhet och ansvarstagande?

Den här omröstningen avslutades 2016-03-30 18.00.

Ska styrelsen byggas på öppenhet och medlemmarnas egna ansvarstagande att styra organisationen?

Förslaget innebär att styrelsen ska gå från dagens representativa styre till direkt demokratiskt, likt våra arbetsgrupper som bygger på medlemmarnas egna intressen och ansvarstagande.

Om medlemsmötet godkänner förslaget ska följande ersätta nuvarande punkter i stadgarna (§5 styrelsen) och reglemente (3.5 a – e).

Nuvarande formulering av stagden "§5 Styrelsen":
"Styrelsens ledamöter sitter på personliga mandat som Medlemsmötet definierar och tillsätter. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi. Styrelsen ska bestå av minst två ledamöter samt en suppleant."

Förslagna redigering:
Ӥ 5 Styrelsen
5.1. Styrelsen är föreningens näst högsta beslutande organ efter medlemsmötet.
5.2. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi.
5.3. Varje enskild medlem i föreningen har rätt att ansluta sig till styrelsens arbete med rösträtt.
5.4. Styrelsen ska bestå av minst två styrelsemedlemmar samt en kassör.”

Nurvarande formulering av reglemente §3. Styrelsen "3.5 Arbetssätt och tillsättning":
"a) Styrelsen skall bestå av en kassör och högst 15 ledamöter.
b) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen genom medlemsmötets kontinuerliga prioritetsomröstning.
c) En ny styrelse väljs om kvartalsvis genom kontinuerlig prioritetsomröstning.
d) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete.
e) Styrelsen utser inom sig de roller som den anser sig behöva, såvida inget annat bestäms av medlemsmötet."

Förslagna redigering

”3.5 Arbetssätt
a) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete.
b) Styrelsen utser inom sig de roller som den anser sig behöva, såvida inget annat bestäms av medlemsmötet.”

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2016-03-16 18.00
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 26 (8.3%)
Direkta röster 26 (8.3%)
Ja6 (1.9%)
Avstår4 (1.3%)
Nej16 (5.1%)
Avslutning Nej

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

72.7%16 Nej 4 Avstår 27.3%6 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π