Externt sakpolitiskt forum

Den här omröstningen avslutades 2016-04-22 13.18.
Ska DD starta och driva ett externt forum för sakpolitisk debatt? Forumet ska ligga under DDs kontroll för att säkerställa att moderering och kontinuitet upprätthålls i enlighet med DDs visioner om öppenhet, saklighet och transparens i den politiska processen från debatt till politiskt beslut. Till detta forum ska politiskt engagerade medlemmar och allmänhet kunna hänvisas när de vill debattera sakpolitik på DDs hemsidor eller fb-sidor. Till en början ska det externa forumet inte ha någon grafisk samhörighet med DDs hemsidor och logotype, utan existera separat för undvikande av missförstånd gällande DDs hållning i olika sakfrågor. Frågan om integrering med DD på något sätt ska därför vara föremål för ny omröstning i GOV. Utförande: En arbetsgrupp bildas som startar upp ett forum på DDs servermiljö, men synligt skilt från DDs hemsida. Följande modereringsregler ska gälla på det externa forumet (kan komma att uppdateras efterhand av arbetsgrupp för forumet): 1. Detta är ett forum för sakpolitisk debatt. Syftet med forumet är att erbjuda en plats för fri debatt som saknas idag. Detta genom hård men rättvis moderering för att undvika troll, personangrepp, osaklighet, och smutskastning, som idag präglar mycket av den politiska debatten både på internet och i verkliga livet. 2. Alla som vill delta i debatten är välkomna så länge de följer dessa modereringsregler och svensk lag. 3. Alla kan läsa på forumet men den som vill skriva måste registrera en användare och logga in. 4. I forumet är ämnena uppdelade i ett stort antal kategorier för att skapa maximal sökbarhet och god överblick, antalet kategorier kan komma att utökas efter behov. Försök att lägga upp en ny diskussionstråd i rätt kategori eller fråga moderatorn om var den bör läggas om du är osäker. 5. Ämne eller tråd som ligger under fel kategori kan komma att flyttas av moderator som då meddelar detta i forumet samt till trådskaparen. 6. Forumanvändare som inte håller sig till ämnet för en tråd, upprepar sig eller på annat sätt stör debatten genom olagliga inlägg, hårda personangrepp, osaklighet eller smutskastning utan bevis, kan efter varning stängas av. 7. Avstängd forumanvändare kan efter 1 vecka ansöka om återaktivering. 8. Återaktivering efter upprepade brott mot dessa modereringsregler kan komma att nekas. 9. Det är inte tillåtet att registrera mer än ett forum-id per fysisk person, detta kan komma att kontrolleras med olika hjälpmedel. Det är inte tillåtet att byta forum-id mer än vid ett tillfälle. Slut modereringsregler
Område DD Riks
Skapat av Magnus Gustavsson
2016-04-08 13.18
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 36 (11.6%)
Direkta röster 36 (11.6%)
Ja18 (5.8%)
Avstår1 (0.3%)
Nej17 (5.5%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

48.6%17 Nej 1 Avstår 51.4%18 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π