SKA DD OFFICIELLT VERKA FÖR MÖJLIGHETEN ATT HÅLLA BINDANDE FOLKOMRÖSTNINGAR?

Den här omröstningen avslutades 2016-04-22 13.31.
Sveriges lag medger bara bindande folkomröstningar i vissa fall gällande grundlagsändringar, övriga folkomröstningar måste vara rådgivande och de representativa makten kan välja hur man hanterar ett utslag. Det är heller inte möjligt att starta sk folkinitiativ på riksnivå, bara på kommun och landstingsnivå. Ska Direktdemokraterna officiellt och som t.ex. valfråga driva att Sverige ska införa möjligheten att starta folkinitiativ i syfte att hålla bindande folkomröstningar, samt att göra det möjligt för enskilda representativa ledamöter att ställa motion om detta, i samtliga frågor, på samtliga nivåer, från kommuner, till landsting/regioner och riksdag? Förslaget innebär inte att DD ska ställa sig bakom någon sakfråga som blir föremål för bindande folkomröstning, detta hanteras som alla andra sakfrågor av GOV/Folke eller vad som kommer i dess ställe. Direktdemokraterna får ej lämna fram motioner och förslag som inte kommer från vårt röstsystem med stöd. Direktdemokraterna får ej rösta i omröstningar som sker i våra politiska församlingar och går emot de röstberättigades vilja från vårt röstsystem.
Område DD Riks
Skapat av Magnus Gustavsson
2016-04-08 13.31
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 31 (9.9%)
Direkta röster 31 (9.9%)
Ja26 (8.3%)
Avstår1 (0.3%)
Nej4 (1.3%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

13.3%4 Nej 1 Avstår 86.7%26 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π