14/A: Sakneutralitet

Den här omröstningen avslutades 2014-11-07 18.08.

Sakneutralitet

Vilka av förslagen nedan anser du bäst för att partiet ska växa och vinna gehör hos väljarna. Dessa förslag på uppförande gäller endast styrelsen/riksdagskandidater och talespersoner, EJ medlemmar eller kampanjarbetare o dyl.


FÖRSLAG A

Gällande styrelse/riksdagskandidater/talespersoner:

Nolltolerans för att under valperiod och mandatperiod:

- Kampanja i sakfrågor (tala, skriva, debattera, bära symboler)

- Företräda organisationer som driver sakfrågor, oavsett om dessa är humanistiska/demokratiska sakfrågor.

- Debattera offentligt för endera sidan av en sakfråga.


Förslag A inbegriper följande förhållningsregel för övriga partifunktionärer som tillfälligt hamnar i en situation där de företräder partiet, får ej:

- Uttala sin åsikt i sakfrågor när det är uppenbart att de intervjuas/debatterar i egenskap av partimedlem, eller figurerar i sammanhang där de kan uppfattas företräda partiet.

De kan om de “pressas” uttala sig i stil med: “jag PERSONLIGEN skulle i en omröstning i frågan om X förmodligen rösta för X”.

 

FÖRSLAG B

Låta partiets företrädare styrelse/riksdagskandidater/talespersoner:  tydligt på hemsida redovisa sin ideologiska hemvist, sitt favoritparti efter DD, sina hjärtefrågor, sina medlemskap e t c. Därefter är det fritt fram att företräda allehanda sakfrågor vid sidan av sitt arbete som  styrelse/riksdagskandidater/talespersoner i DD.


Förslag B inbegriper följande förhållningsregel:

Företrädare för partiet: styrelse/riksdagskandidater/talespersoner SAMT de funktionärer som tillfälligt hamnar i en situation där de företräder partiet, får i sakfrågor uttala sig i stil med: “DD är sakneutralt. men jag PERSONLIGEN skulle i en omröstning i frågan om X förmodligen rösta för X”.

Område DD Riks
Skapat av Jennifer Black
2014-10-24 17.24
Typ Prioritet
Röstberättigade313
Röster 70 (22.4%)
Direkta röster 63 (20.1%)
Avstår4 (1.3%)
Avslutning Förslag A

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 IN Förslag A Bo Wennström 
2 DOWN Inget av dessa Thomas Larsson Jonas Liljegren 
3 DOWN Förslag B Magnus Gustavsson Johan Palmaer 

π