SYNLIGGÖR EXISTERANDE GRUPPER

Den här omröstningen avslutades 2016-05-01 19.00.
Ska följande tillskrivas i reglementet:

”Alla arbetsgrupper, projektgrupper, enskilda grupper inklusive arbetsgruppers undergrupper ska synliggöras på hemsidan med kontaktperson, beskrivning om gruppen och dess syfte.

En nyskapad grupp ska meddela regelskötaren när den har skapat.

Varje enskild grupp ansvarar för att informationen om gruppen på hemsidan är korrekt.”

Område DD Riks
Skapat av Ek, Anders
2016-04-17 19.00
Typ Ja/Nej
Röstberättigade253
Röster 34 (13.4%)
Direkta röster 34 (13.4%)
Ja27 (10.7%)
Avstår4 (1.6%)
Nej3 (1.2%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

10.0%3 Nej 4 Avstår 90.0%27 Ja
Delegater Delegater
Joakim Sigvald Magnus Gustavsson
Johan Palmaer
Thomas Larsson

π