SYNLIGGÖR EXISTERANDE GRUPPER

Den här omröstningen avslutades 2016-05-01 19.00.
Ska följande tillskrivas i reglementet:

”Alla arbetsgrupper, projektgrupper, enskilda grupper inklusive arbetsgruppers undergrupper ska synliggöras på hemsidan med kontaktperson, beskrivning om gruppen och dess syfte.

En nyskapad grupp ska meddela regelskötaren när den har skapat.

Varje enskild grupp ansvarar för att informationen om gruppen på hemsidan är korrekt.”

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2016-04-17 19.00
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 33 (10.6%)
Direkta röster 33 (10.6%)
Ja27 (8.7%)
Avstår4 (1.3%)
Nej2 (0.6%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

6.9%2 Nej 4 Avstår 93.1%27 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π