Hur många regelskötare ska vi ha?

Den här omröstningen avslutades 2016-05-01 19.30.
Idag har vi en regelskötare som ansvarar för bland annat;
"- stadgar,
- reglemente,
- styrelse och förtroendeuppdrag, med uppdragsbeskrivningar samt vilka som innehar posterna
- länkar till beslut som underlag för informationen

Regelskötaren har vetorätt mot beslut som strider mot gällande lagar, stadgar eller reglemente, i enlighet med generalitetsprincipen (beslut av lägre valör får inte strida mot bestämmelse av högre valör), samt mot stadgebeslut som strider mot gällande stadgar enligt sundhetsprincipen (Det får inte finnas motsägelser mellan gällande paragrafer i stadgarna).

Regelskötaren har även rätt att omformulera beslutade förändringar av reglemente och uppdragsbeskrivningar, utan att ändra innebörden i vad som beslutats, så att dessa blir så klara och tydliga som möjligt, inklusive att ta bort gamla delar av reglemente och uppdragsbeskrivningar som motsägs av nya beslut."

Uppdraget sträcker sig över många områden, vilket kräver aktivitet och vår nuvarande regelsökare uppdaterar inte hemsidan tillräckligt ofta som ansvaret kräver.

så frågan blir, Hur många anser du ska ha posten "regelskötare"? 1 = status quo

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2016-04-17 19.30
Typ Median
Röstberättigade311
Röster 24 (7.7%)
Direkta röster 24 (7.7%)
Avstår1 (0.3%)
Median3
Medelvärde2.96
Standardavvikelse0.75
Avslutning 3

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Medianvärde: 3

Delegater

Bo Wennström röstade 3
Thomas Larsson röstade 4
Johan Palmaer röstade 2
Magnus Gustavsson röstade 3

π