När ska budgetförslag samt verksamhetsplan/-berättelser tas fram?

Den här omröstningen avslutades 2016-05-08 19.09.
Styrelsen föreslår en förändring av reglementets (http://direktdemokraterna.se/reglemente/) punkter 3.3 a) samt 3.4 b) Nuvarande lydelse: 3.3 a) Styrelsen lägger ett budgetförslag och verksamhetsplan för varje kvartal som skall godkännas av medlemsmötet. 3.4 b) Varje kvartal skall styrelsen avge en verksamhets- och ekonomiberättelse för partiet. Förslag: 3.3 a) Styrelsen ska inför varje nytt år lägga ett budgetförslag och en verksamhetsplan som ska godkännas av medlemsmötet. 3.4 b) Varje styrelse ska avge sin verksamhetsberättelse vid mandatperiodens slut. Motivering: Det är ett visst arbete förenat med att ta fram budgetförslag och verksamhetsplaner och det bör räcka med att ta fram sådana inför nya kalenderår, men att man sedan lite oftare berättar hur det går. Vi har olika styrelser under ett år och förslaget gör att det blir tydligare vilken styrelse som ska lägga ett budgetförslag samt en verksamhetsplan, samt att varje styrelse får avlägga en verksamhetsberättelse för den mandatperiod man ansvarat för. Godkänner medlemsmötet detta förslag? Ja eller Nej.
Område DD Riks
Skapat av Johan Palmaer
2016-04-24 19.09
Typ Ja/Nej
Röstberättigade313
Röster 28 (8.9%)
Direkta röster 28 (8.9%)
Ja19 (6.1%)
Avstår8 (2.6%)
Nej1 (0.3%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

5.0%1 Nej 8 Avstår 95.0%19 Ja
Delegater Delegater
Magnus Gustavsson
Thomas Larsson
Johan Palmaer

π