GOV i kommunpolitiken

Den här omröstningen avslutades 2016-05-09 19.39.
GOV är ett fantastiskt verktyg med vars hjälp vi kan visa hur enkelt det skulle kunna vara för den enskilde medborgaren att delta i den politiska beslutsprocessen. Om DD kan visa att DD inte bara snackar om demokrati utan kan övertyga medborgaren om att det faktiskt finns konkreta lösningar för den enskilda att kunna göra sin röst hörd då kommer DD bli framgångsrik. jag föreslår följande: I de kommuner där DD har några representanter använder vi GOV . I GOV skapar vi omröstningar som rör exakt samma frågor som kommunfullmäktige (eller KL) och/eller landstingsfullmäktige skall besluta om. Sedan representeras resultaten och jämförs med omröstningsresultaten i KF & LF. Det vi då kan påvisa huruvida KF & LF ledamöter återspeglar medborgarnas intentioner. Det här bör användas fortast möjligt. Finns inte mycket tid kvar.
Område DD Riks
Skapat av Andreas Åsenholm
2016-04-25 19.39
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 27 (8.7%)
Direkta röster 27 (8.7%)
Ja20 (6.4%)
Avstår7 (2.3%)
Nej0 (0.0%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

0.0%0 Nej 7 Avstår 100.0%20 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
Johan Palmaer

π