Vilka direktdemokratiska sakfrågor ska partiet föra fram i kampanjform?

Den här omröstningen avslutades 2016-05-11 09.54.
Vi börjar med en prio-omröstning mellan dessa förslag och så vidareutvecklar vi de fem första för att slutligen välja ut tre att gå till val på, vid sidan om vår huvudfråga som är ett omröstningssystem i Riksdag och kommuner.
Område DD Riks
Skapat av Lennart Hedman
2016-04-27 09.54
Typ Prioritet
Röstberättigade311
Röster 22 (7.1%)
Direkta röster 22 (7.1%)
Avstår3 (1.0%)
Avslutning Inför ett elektroniskt valsystem

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Inför ett elektroniskt valsystem Bo Wennström Johan Palmaer 
2 UP Förändringar i Grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande.
3 UP Elektroniska system för namninsamlingar
3 DOWN Folket ska kunna tvinga regeringen eller en minister att avgå genom att göra en misstroendeförklaring.
4 DOWN medborgarinitierade beslutande folkomröstningar på såväl kommunal- som riksnivå *medborgarmotioner
5 DOWN Utvecklat system för e-petitioner
6 DOWN Transparenslag där alla dokument – även i kommunalägda bolag – ska finnas maskinläsbara [på internet] att söka/hämta kostnadsfritt
7 DOWN Regler för lobbyism
8 DOWN Inrätta en Konstitutionsdomstol i stället för de ibland näst intill löjeväckande KU-utfrågningarna.
9 DOWN Låt folket bestämma skatteuttaget och allmän rösträtt för att skapa landets budget
10 DOWN Kommunala demokraticentrum
11 UP Obligatoriskt att få lämna medborgarförslag
12 UP Initiativrätt på nationell nivå
13 DOWN Demokratiombudsman
14 DOWN Påbörja arbetet på skolor med ungdomsdemokrati
14 DOWN Demokratiskola
15 UP 175 Riksdagsledamöter och ingen 4%-gräns
16 DOWN Låt folket tillsätta ministerposterna
17 DOWN Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
18 DOWN Rikstäckande demokratiorganisation
18 DOWN Karenstider för politikers näringslivskarriär
19 DOWN Samrådstvång i stora planärenden
19 DOWN Medborgarportal
20 DOWN Utökad medborgardialog
21 DOWN Röstningsdag en gång i kvartalet/månad/kontinuerligt
22 DOWN Status quo

π