Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?

I DD´s ”arbetsuppgifter” ingår att lyfta fram ”folkmotioner”. Vilken fråga vill ”folket” att riksdagen ska rösta om? Var vill ”folket” se förändring? På DD´s FB sida lyfte följarna några frågor som redovisas nedan. Vad tycker du om dem? Vilka skulle du vilja lägga till? Vilka vill du prioritera? Lägg bara till frågor som handlar om det demokratiska systemet.
Område DD Riks
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.33
Typ Prioritet
Röstberättigade235
Röster 118 (50.2%)
Direkta röster 117 (49.8%)
Avstår6 (2.6%)
Avslutas inf

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten
2 UP Folkomröstning vid grundlagsändring
3 DOWN 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning
4 UP Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 UP Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 DOWN Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 DOWN Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 UP de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 UP Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
9 DOWN Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning
10 UP Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
10 UP Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 UP Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
12 UP Mindre EU-överstatlighet
13 UP Maxtid på politiska uppdrag
14 UP Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
15 UP Inga
16 UP Status quo Johan Palmaer 
17 UP 16 år som ny rösträttsålder

π