Vilka sakfrågor ska DD gå till val på?

I DD´s ”arbetsuppgifter” ingår att lyfta fram ”folkmotioner”. Vilken fråga vill ”folket” att riksdagen ska rösta om? Var vill ”folket” se förändring? På DD´s FB sida lyfte följarna några frågor som redovisas nedan. Vad tycker du om dem? Vilka skulle du vilja lägga till? Vilka vill du prioritera? Lägg bara till frågor som handlar om det demokratiska systemet.
Område DD Riks
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.33
Typ Prioritet
Röstberättigade158
Röster 73 (46.2%)
Direkta röster 72 (45.6%)
Avstår4 (2.5%)
Avslutas inf

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 UP Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten
2 UP Folkomröstning vid grundlagsändring
3 DOWN 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning
4 UP Alla folkomröstningar ska vara bindande
5 DOWN Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
6 DOWN Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
7 DOWN Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 DOWN Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
9 DOWN Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Johan Palmaer 
10 DOWN de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
11 DOWN Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 DOWN Mindre EU-överstatlighet
13 DOWN Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
14 UP Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
15 DOWN Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
15 UP Maxtid på politiska uppdrag
16 UP Status quo
16 UP Inga
17 UP 16 år som ny rösträttsålder

π