Budget 2017

Den här omröstningen avslutades 2017-01-02 19.26.

Öronmärkt till valet 2018

30.000

Administrativa kostnader

5.000

Digitala kampanjer

5.000

Tryckmaterial

10.000

Summa

50.000

Beloppen är är hur mycket styrelsen får lov att spendera på nämnda kostnadsposter. Alla pengar måste inte användas.

Öronmärkt till valet 2018: tryck och distribution av valsedlar och övriga kostnader

Administrativa kostnader: porton för utskick av trycksaker

Digitala kampanjer: Testkampanj med syftet att hitta en modell för digital marknadsföring. med möjlighet att tracka resultatet, dvs mäta exakt effekt. Tanken är att mäta effekten så att vi ska få in mer pengar än vi lägger ut.

Tryckmaterial: nya foldrar, flyers och affischer
Område DD Riks
Skapat av Jonas Liljegren
2016-12-19 19.26
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 37 (11.9%)
Direkta röster 37 (11.9%)
Ja24 (7.7%)
Avstår9 (2.9%)
Nej4 (1.3%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

14.3%4 Nej 9 Avstår 85.7%24 Ja
Delegater Delegater
Magnus Gustavsson Jonas Liljegren
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Mikael Engvall

π