Val av styrelsemedlemmar 1:a halvåret 2017

This prop was aborted on 2016-12-21 12.34.
Det här är omröstningen för val av styrelseledamöter under första halvåret 2017. Följande står i reglementet som medlemsmötet måste förhålla sig till: ”5. Arbetssätt och tillsättning a) Styrelsen skall bestå av en kassör och högst 15 ledamöter. Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845 b) En medlem kan fritt kandidera till styrelsen inför varje ny period. Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845 c) En ny styrelse väljs om inför varje hel- och halvår genom tidsbegränsad prioritetsomröstning. Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=184754 http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=184912 d) Styrelsemedlemmarna måste delta aktivt i styrelsens arbete. Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=169845” Hela styrelsens förhållningsregler finner ni här: http://direktdemokraterna.se/wp-content/uploads/2016/03/Styrelsens-f%C3%B6rh%C3%A5llningsregler.pdf
Område DD Riks
Skapat av jesperek
2016-12-21 09.50
Typ Prioritet
Röstberättigade311
Röster 2 (0.6%)
Direkta röster 2 (0.6%)
Avstår2 (0.6%)
Avslutning Is aborted

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster

π