Förtroendevaldas neutralitet

Den här omröstningen avslutades 2017-01-04 13.19.

Skall vi ersätta nuvarande lydelse inom våra förtroendevalda och ersätta det med en nyare definition med förtydligande samt utökas med att beröra alla förtroendeuppdrag i organisationen?

Nedan följer först förslagna lydelse, där efter nuvarande lydelse.

FÖRSLAGNA:

"1§ Definition

1.1§ I följande regel avses med:

Förtroendeuppdrag: Ett uppdrag i en organisation där man har specifika tillgångar eller rättigheter som övriga i organisationen inte har. Uppdraget har utsett av andra förtroendevalda, medlemmarna/medborgarna eller styrelsen.

Marknadsföring: Synliggöra sig på exempelvis omslagsbilder, plakat, media, debattartiklar med mera i syfte att sprida sin åsikt eller locka medlemmar.

2§ Regel

2.1§ Som förtroendevald av medlemsmötet, styrelsen eller svenska folket i partiet får man ej ha andra förtroendeuppdrag i andra politiska organisationer.

2.2§ Förtroendevalda får ej marknadsföra sig inom andra politiska organisationer.

Förtroendevalda skall strikt följa partiets sakneutralitet som anges i reglementet 3.1§."

Nuvarande: "3.2 Gällande styrelse/riksdagskandidater/talespersoner:

Nolltolerans under hela mandatperioden att;

-Kampanja i sakfrågor (tala, skriva, debattera, bära symboler)

-Företräda organisationer som driver sakfrågor, oavsett om dessa är humanistiska/demokratiska sakfrågor.

Debattera offentligt för endera sidan av en sakfråga.

För övriga partifunktionärer som tillfälligt hamnar i en situation där de företräder partiet får de ej uttala sin åsikt i sakfrågor när det är uppenbart att de intervjuas/debatterar i egenskap av partimedlem, eller figurerar i sammanhang där de kan uppfattas företräda partiet.

De kan vid “utpressning” uttala sig i stil med:

“jag PERSONLIGEN skulle i en omröstning i frågan om X förmodligen rösta för X”.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=18794"

Område DD Riks
Skapat av jesperek
2016-12-21 13.19
Typ Ja/Nej
Röstberättigade311
Röster 32 (10.3%)
Direkta röster 32 (10.3%)
Ja12 (3.9%)
Avstår7 (2.3%)
Nej13 (4.2%)
Avslutning Nej

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

52.0%13 Nej 7 Avstår 48.0%12 Ja
Delegater Delegater
Jonas Liljegren
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π