Ska vi införa följande regeländringar kring omröstningar?

Den här omröstningen avslutades 2017-01-25 13.51.

Ska vi genomföra nedan förändringar/utökningar av reglementet för omröstningar?

Nuvarande reglemente är som följer:

1) Varje omröstning ska vara länkad till en tråd där omröstningsfrågan har diskuterats och kan debatteras så länge omröstningen pågår.

Förslag ändring: Varje omröstning ska vara länkad till en ny tråd, med länk till omröstningen och tidigare diskussioner om förslaget, där frågan kan debatteras så länge omröstningen pågår.

2) En omröstningsfråga ska vara fri från tvetydigheter, neutralt formulerad samt fri från argumentation för något svarsalternativ.

Förslag ändring:

En omröstningsfråga bör vara fri från tvetydigheter och neutralt formulerad, samt ska vara fri från argumentation för något svarsalternativ.

3) En votering (omröstning med alternativen Ja/Nej samt Avstår) ska alltid vara formulerad så att Ja innebär någon form av förändring och Nej ingen skillnad mot innan (status quo)

4) En prioritetsomröstning (preferensomröstning) ska alltid ha ett alternativ ”Status quo” som, om det vinner, innebär ingen skillnad mot om omröstningen inte hade hållits.

Förslag till ny formulering:

En prioritetsomröstning (preferensomröstning) ska alltid ha ett alternativ ”Status quo”. Alternativ under status quo-alternativet kan ej räknas som vinnare av omröstningen. Om prio-röstningen har en funktion för att mota alternativ kan alternativ som fått fler mot-röster än för-röster ej räknas som vinnare av omröstningen. Gäller även personval.

Föreslag tillägg:

5) Ett förslag ska ha stöd av minst fem (5) medlemmar för att bli föremål för omröstning

– ifall omröstningssystemet saknar funktion för att stödja propositioner (förslag) ska stöd ges i en tråd med samma titel som förslaget i forumdelen ”Nya förslag (söker stöd)” genom att medlem skriver ”Stödjer” eller motsvarande i ett separat inlägg i tråden. Endast stöd som givits på den senaste versionen av förslaget räknas.

6) Ett förslag ska ha diskuterats på Medlemsmötet minst en vecka före omröstning.

7) Endast Ja/Nej-omröstningar är direkt beslutande på Medlemsmötet, andra typer av omröstningar måste vara godkända av en Ja/Nej-omröstning för att dess utfall ska betraktas som Medlemsmötets beslut.

Område DD Riks
Skapat av 10024
2017-01-11 13.51
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 19 (6.1%)
Direkta röster 19 (6.1%)
Ja8 (2.6%)
Avstår2 (0.6%)
Nej9 (2.9%)
Avslutning Avstår

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

52.9%9 Nej 2 Avstår 47.1%8 Ja
Delegater Delegater
Bo Wennström
Thomas Larsson
Johan Palmaer
Magnus Gustavsson

π