Ska vi införa förtroendeuppdraget Valförrättare?

Den här omröstningen avslutades 2017-01-25 14.07.

Ska vi införa ett nytt förtroendeuppdrag för hantering av omröstningar med följande beskrivning?

Namn: Valförrättare

Antal: Tre stycken

Väljs: Genom kontinuerligt personval

Omsätts: Vid varje nytt kvartal, max en kan bytas ut per tillfälle (vid frivilligt avhopp ersätts avgående Valförrättaren med den nästa på tur enligt aktuell ställning i personvalet)

Uppgifter:

1) Hjälpa medlemmar att formulera förslag så att de följer reglementet

2) Skyldighet att skapa omröstningar från reglementsenliga förslag som är redo för omröstning, i samråd med förslagsställaren, och i enlighet med gällande reglemente

3) Efter avslutad tidsbegränsad omröstning, meddela omröstningsresultatet i diskussionstråden och låsa tråden.

Befogenheter:

1) Skapa omröstningar

2) Redigera omröstningar för förbättrad läsbarhet

3) Avbryta omröstningar som inte följer reglementet

4) Stänga kontinuerliga omröstningar som inte längre är gällande

5) Ta bort omröstningsalternativ som inte längre är gällande

6) Låsa trådar i forumdelen ”Omröstningar”

Förslag som behöver ventileras/utvecklas innan de är färdiga för omröstning kan läggas upp i forumdelen ”Nya förslag (ventilera/utveckla)”. Där bör Valförrättarna närvara regelbundet för rådgivning.

I samband med att Valförrättarna träder i tjänst avskaffas den fria förslagsrätten för alla medlemmar förutom Valförrättarna.

Område DD Riks
Skapat av 10024
2017-01-11 14.07
Typ Ja/Nej
Röstberättigade312
Röster 22 (7.1%)
Direkta röster 22 (7.1%)
Ja16 (5.1%)
Avstår4 (1.3%)
Nej2 (0.6%)
Avslutning Ja

Bädda in omröstningVisa delegaters rösterVisa alla rösterRöst-ID

11.1%2 Nej 4 Avstår 88.9%16 Ja
Delegater Delegater
Magnus Gustavsson Bo Wennström

π